Liczby od 1 do 30- niemiecki

0-null
1-eins
2-zwei
3-drei
4-vier
5-funf
6-sechs
7-sieben
8-acht
9-neun
10-zehn
11-elf
12-zwolf
13-dreizehn
14-vierzehn
15-funfzehn
16-sechzehn
17-siebzehn
18-achtzehn
19-neunzehn
20-zwanzig
21-einsundzwanzig
22-enisundzwanzig
23-dreiundzwanzig
24-vierundzwanzig
25-funfundzwanzig
26-sechindzwanzig
27-siebundzwanzig
28-achtundzwanzig
29-neunundzwanzig
30-dreibig

UWAGA!!! W wyrazach które podam ma być taki znak: "
W funf nad u, w zwolf nad o, w funfzehn nad u, w funfundzwanzif nad u w tym pierwszym u.

Dodaj swoją odpowiedź
Język niemiecki

Przetłumacz liczby i daty na język niemiecki: -689 -1542 rok -1410 rok -582 z góry dzięki :D 

Przetłumacz liczby i daty na język niemiecki: -689 -1542 rok -1410 rok -582 z góry dzięki :D ...

Matematyka

dla uczniów klasy szóstej w pewnej szkole zorganizowano dodatkowe zajęcia z języka obcego. dwadzieścia osób zgłosiło się na język angielski, a pozostałych12 na niemiecki. a. liczba uczniów którzy zgłosili się na język angielski, stanowi po zaokrągleniu

dla uczniów klasy szóstej w pewnej szkole zorganizowano dodatkowe zajęcia z języka obcego. dwadzieścia osób zgłosiło się na język angielski, a pozostałych12 na niemiecki. a. liczba uczniów którzy zgłosili się na język angielski, s...

Język niemiecki

język niemiecki-liczby proszę o napisanie po niemiecku liczby: 21,22,23 .-.-do..40 41,42,43 do 50 51,52,53 do 60 61,62,63 do 70 71,72,73 do 80 81,82,83 do 90 91,92,93 do 100 103 106 110 121 prosze o szybką odpowiedz :)

język niemiecki-liczby proszę o napisanie po niemiecku liczby: 21,22,23 .-.-do..40 41,42,43 do 50 51,52,53 do 60 61,62,63 do 70 71,72,73 do 80 81,82,83 do 90 91,92,93 do 100 103 106 110 121 prosze o szybką odpowiedz :)...

Język niemiecki

tryb rozkazujacy niemiecki aufstehen 2 osoba. liczby mnogiej ...... schnell..... ! schlafen 2 osoba liczby mnogiej ..... gut !

tryb rozkazujacy niemiecki aufstehen 2 osoba. liczby mnogiej ...... schnell..... ! schlafen 2 osoba liczby mnogiej ..... gut !...

Język niemiecki

zrobicie mi te liczby na niemiecki

zrobicie mi te liczby na niemiecki...