"Antygona" plan wydarzeń.

1. Rozmowa sióstr na temat rozkazu Kreona.
2. Decyzja Antygony o pochowaniu zwłok brata.
3. Wieść o złamaniu zakazu Kreona.
4. Pojmanie Antygony.
5. Rozmowa króla z synem.
6. Kara śmierci dla Antygony.
7. Przepowiednia Tyrezjasza.
8. Zmiana decyzji Kreona.
9. Śmierć Antygony i Hajmona.
10. Samobójstwo żony króla Eurydyki.
11. Rozpacz Kreona.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Antygona" plan wydarzeń.

1. Edyp, przybrany syn króla i królowej Koryntu, odwiedzając wyrocznię delficką usłyszał, że zabije ojca i ożeni się z własną matką.
2. Nie znając swej przeszłości sądził, że władcy Koryntu są jego prawdziwym przeznaczeniem...

Język polski

"Antygona" opracowanie.

Antygona

Plan wydarzeń:
1. Rozmowa Antygony z Ismeną
2. Symboliczny pogrzeb Polinika
3. Pojmanie Antygony
4. Wyrok Kreona
5. Rozmowa Hajmona z ojcem
6. rada tejrezjasza
7. Samobójstwo Antygony
8. Przybyci...

Język polski

"Antygona" Sofoklesa - plan wydarzeń.

Plan:
1. Narodziny Edypa.
2. Przepowiednia wyroczni.
3. Wyjazd Edypa do wyroczni w Delf.
4. Objęcie rządów przez Kreona.
5. Pojawienie się Sfinksa.
6. Edyp w Teb.
7. Oskarżenie Edypa o zabójstwo ojca i kazirodztwo z...

Język polski

Plan wydarzeń "Antygony" Sofoklesa.

1.Dziadkiem był Labdakos - zapoczątkowanie rozdu Labdakidów, ojciec Lajosa, dziad Edypa.
2.Lajos, król Teb, mąż Jokasty, ojciec Edypa, przepowiednia delficka o tym , że zginie z rąk syna.
3.Porzucenie Edypa w górach, Edyp na dworze ...

Język polski

Plan wydarzeń tragedii "Antygona".

1. Rozmowa Antygony i Ismeny o planie pochowania brata.
2.Rozmowa Kreona ze strażnikami o próbie pogrzebania ciała Polinka mimo zakazu króla.
3.Dwukrotna próba pochowania brata przez Antygonę.Schwytanie Antygony.
4.Rozmowa Kreona z...