Jakie cechy ma osoba przedsiębiorcza?

Osoba przedsiębiorcza zawiera w sobie takie cechy, które pomagają mu w dążeniu do osiągnięcia sukcesu i osiągnięcie go.
Osoba taka posiada umiejętność wykorzystywania szans, sytuacji i wydarzeń, które mogą pojawić się w każdej chwili do osiągnięcia sukcesu. Ponadto posiada takie cechy charakteru jak: pracowitość, kreatywność, inwencja, odwaga i zdeterminowanie. Posiada umiejętność podejmowania ryzyka, przy czym wie gdzie znajduje się granica danego ryzyka by nie ponieść zbędnych strat, pracy w zespole i zdolności interpersonalne. Osoba taka potrafi wyznaczać sobie cele i pewnie dążyć do ich realizacji niezależnie od życiowych przeszkód. Potrafi rozwiązywać problemy, samodzielnie radzić sobie w trudnych i skomplikowanych sytuacjach. Nie boi się wyzwań, a swój sukces zawdzięcza zaangażowaniu i dobrej organizacji. Nie uznaje krytyki jako błędu, wręcz przeciwnie wie że dzięki błędom można się czegoś nauczyć. Jak również nie boi się zmian, jest gotów szukać nowych rozwiązań oraz jest lojalny i uczciwy wobec swojego rozmówcy. Cechuje się także optymizmem, otwartością, stanowczością, aktywnością oraz energicznym działaniem. Istotną cechą jest komunikatywność interpersonalna, a to znaczy że osoba przedsiębiorcza ma zdolność mówienia i zarazem słuchania, jak również przyjmowania postaw asertywnych, czyli że potrafi wyrażać swoje zdanie na dany temat i potrafi komuś odmówić. Cechuje ją ekspansywność, czyli potrafi wyznaczać sobie ambitne cele i dążyć do osiągnięcia coraz większych efektów, oraz innowacyjność, czyli twórczość.
Osoba przedsiębiorcza potrafi ciągle rozwijać i kształtować swoją osobowość, poszukiwać nowych doświadczeń, analizować i wyciągać wnioski. Jest pewna siebie, odporna na stres, uparta, inteligentna, wytrwała, systematyczna, ma zdolności dyplomatyczne, wierzy i szanuje samego siebie, jest pomysłowy, pozytywnie myśli i patrzy na świat.
Osoba taka posiada niespożyte pokłady energii i potrafi wszystkich zarażać dobrym humorem. Trudności jakie stawia przed nim los nie przerastają go i nie powodują strachu i chęci poddania się. Zawsze, niezależnie od momentu w jakim się znajduje jest gotów do pracy i realizacji planów oraz celów. Potrafi znaleźć rozwiązanie, podczas gdy inni się poddają. Pomysłów szuka w każdych znanych sobie źródłach oraz nie uznaje, że coś jest niewykonalne, niemożliwe do stworzenia czy zrobienia.
Ważną cechą takiej osoby jest także empatia i umiejętność wyczucia nastroju swojego rozmówcy, co w biznesie jest niezwykle pożądaną cechą.
Potrafi rozwijać swoje umiejętności, inspirować innych, motywować i przekonywać do działania. W działaniu kieruje się rozumem, a nie emocjami. Jest opanowany, potrafi logicznie myśleć i dotrzymywać zobowiązań.

Dodaj swoją odpowiedź
Psychologia

Psychologia rozwoju człowieka

Początki psychologii rozwoju człowieka

Psychologia rozwojowa jest nauką młodą. Jako osobna gałąź psychologii wyodrębniła się dopiero w końcu XIX wieku, a zaczyna być szeroko uprawiana w wieku XX. Cainrs podsuwa umowną datę ps...

Socjologia

Wstęp do socjologii

SPOŁECZEŃSTWO
1. Określenie społeczeństwa.
2. Etapy zmiany społecznej.
3. Podstawowe struktury społeczne.

Założenia:
➢ antologiczne – wskazuje co jest przedmiotem badań socjologii, jest nim byt społeczeny → ...

Zarządzanie

Podstawy zarządzania wykłady

Część I
Organizacja i jej elementy

1. Charakter nauki o organizacji i zarządzaniu

Organizacja jako twór społeczny trudno poddaje się naukowej analizie. Jest ona bytem:
- trudno mierzalnym,
- nie deterministyczny...

Socjologia

Przedsiebiorczość personalistyczna

Przedsiębiorczość personalistyczna - każdy ma prawo do inicjatywy ekonomicznej , powinien odpowiednio korzystać ze swoich talentów, żeby przyczyniać się do rozwoju użytecznego dla wszystkich i uzyskać owoce swoich wysiłków.

Prz...

Zarządzanie

Organizacja i zarządzanie - definicje

Organizacja i zarządzanie

Wykład I Kierownicy i kierowanie

Co rozumiemy pod pojęciem organizacja
Organizacja to grupa ludzi współpracujących ze sobą w sposób systematyczny, skoordynowany i uporządkowany aby osiągną�...