Ery, epoki, życie ludzi w paleolicie i neolicie

Ery:
- era chrześcijańska (narodziny Chrystusa)
- era muzułmańska (ucieczka Mahometa z Metki do Medyny)
- era żydowska (początek świata)
- era rzymska (założenie Rzymu)
- era olimpijska (od 1 igrzysk olimpijskich)

Epoki:
- epoka paleolitu- starsza epoka kamienia lupanegi
- epoka neolitu - młodsza epoka kamienia gładzonego
- epoka brązu
- epoka żelaza

Podział dziejów na epoki:
- prehistoria (do wynalezienia pisma około 3200 p.n.e)
- starożytność (od ok. 3200 p.n.e. do 476 n.e)
- średniowiecze (476 do 1492)
- nowożytność (1492-1918)
- czasy najnowsze (1918 do dziś)

Życie ludzi w paleolicie:
Żyli w gromadach i koczowali, aby znaleźć pokarm. Polowali i zbierali. Żywili się mięsem i częściami roślin. Mieszkali w jaskiniach lub namiotach zrobionych ze skór i kości zwierząt. Ich materiałem do wykonywania narzędzi były kości, skóry, kamienie i drewno. Ubierali się w skóry zwierząt. Wierzyli w życie po śmierci, a ich innymi umiejętnościami było rozniecanie ognia i malowanie w jaskiniach.

Życie ludzi w neolicie:
Prowadzili osiadły tryb życia. Siali zebrane nasiona i hodowali zwierzęta. Żywili się ziarnem, mięsem, roślinami i mlekiem. Domy budowali drewniane lub gliniane. Materiałem było drewno, wełna, skała, piasek, woda, kij i krzemień. Odzież ich była bawełniana lub lniana. Innymi umiejętnościami było garncarstwo, tkactwo.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Prehistoria

PREHISTORIA:

Człowiek neandertalski:

Kolejna forma praczłowieka pojawiła się około 200 000 lat temu, a był to homo sapiens neandertalensis ("człowiek rozumny neandertalski").
Przedstawiciele tego gatunku różnili się ...