Streszczenia przypowieści

PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY


Jezus opowiedział do zebranego nad jeziorem ludu przypowieść o siewcy: Siewca wyszedł siać w pole i rozsiewane ziarna padały na różne podłoża: jedne na drogę, skąd wydziobały je ptaki, inne na miejsca skaliste, gdzie szybko po wzejściu uschły, a jeszcze inne miedzy ciernie, które je zagłuszyły. Dopiero gdy ziarno trafiło na żyzną glebę, wydało bogaty plon.

PRZYPOWIEŚĆ O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE


Człowiek idący z Jerozolimy do Jerycha wpadł w ręce zbójców, którzy mu wszystko zabrali, ciężko zranili i zostawili na wpół umarłego przy drodze. Przechodnie mijali go z obojętnością. Dopiero pewien podróżny Samarytanin, zobaczywszy go, wzruszył się bardzo, opatrzył mu rany winem i oliwa, zabrał go ze sobą do pobliskiej gospody i pielęgnował. Gdy sam musiał wyruszyć dalej w podróż, zapłacił gospodarzowi, aby opiekował się nim, zaznaczając, że jeśli wyda on więcej, zwróci mu w drodze powrotnej.

PRZYPOWIEŚĆ O SYNU MARNOTRAWNYM


Pewien zamożny człowiek miał dwóch synów. Młodszy zażądał, przypadającej na niego, części majątku i otrzymawszy ja od ojca, bez słowa sprzeciwu, wyruszył w świat i szybko roztrwonił. Zatrudniwszy się do pasania świń, myślał z żalem, że najemni pracownicy jego ojca żyją lepiej niż on i zdecydował się wrócić do rodzinnego domu. Postanowił błagać ojca o to, aby uczynił go tylko swoim najemnikiem, sądząc, że nie jest już godnym być nadal jego synem. Skruszony, wraca wiec do ojca, a ten przyjmuje go z radością, ciesząc się bardzo z jego powrotu.

Dał mu jedzenie, bogate ubranie i kazał swoim sługom urządzić przyjęcie, by uczcić to wydarzenie. Starszy syn po powrocie z pola, usłyszawszy muzykantów, rozgniewał się bardzo na ojca i zaczął czynić mu wyrzuty, iż chociaż od lat wiernie mu służy, nigdy nie otrzymał od niego nagrody, takiej jak brat. Wówczas ojciec wytłumaczył mu, ze z powrotu jego brata trzeba się cieszyć, gdyż "zaginął, a odnalazł się".

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Heeej .;) Potrzebuję streszczenia przypowieści o synu marnotrawnym i jeeszczee doo tegoo wniooseek jaki z teej przypowieści wynika .;)

Heeej .;) Potrzebuję streszczenia przypowieści o synu marnotrawnym i jeeszczee doo tegoo wniooseek jaki z teej przypowieści wynika .;)...

Język polski

Przegląd literatury - od Homera do Boccaccia.

Biblia
Mitologia
Homer „ Iliada ” i „ Odyseja ”
Starożytność

V wiek ( 475 r.n.e. )

Średniowiecze Średniowiecze w Polsce od chrztu Polski – 966 r

XV wiek
Jan Kochanowski
Renesans ...

Język polski

Profetyczny i mesjanistyczny aspekt "Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego".

Profetyzm - prorocze przewidywanie przyszłości, zdolność niedostępna zwykłym ludziom, dana przez Boga wybranej jednostce, czasem instytucjonalizowana w różnych systemach religijnych. Profetyzm w literaturze znalazł odbicie w różnorodnych ...

Język polski

"Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza.

Jak widać z tytułu, dzieło to składa się z dwóch części : "Ksiąg narodu polskiego" i "Ksiąg pielgrzymstwa polskiego". Obie stanowią jednak całość pod względem ideowym i pod względem artystycznym. "Księgi&quo...

Język polski

"Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza.

Jak widać z tytułu, dzieło to składa się z dwóch części : "Ksiąg narodu polskiego" i "Ksiąg pielgrzymstwa polskiego". Obie stanowią jednak całość pod względem ideowym i pod względem artystycznym. "Księgi&quo...