Ideologie końca XIX wieku - konspekt

1.) Po Kongresie Wiedeńskim, w Europie dominował konserwatyzm oraz liberalizm:
- konserwatyści - zwolennicy „starego porządku”(monarchia absolutna, silna władza, silne państwo, religia, feudalizm)
- liberałowie - chcieli monarchii konstytucyjnej, wolności obywatelskiej(politycznej i ekonomicznej)

2.) Pod koniec XIX w., ruchy liberalne zaczęły przechodzić kryzys ponieważ:
- hasła wolności osobistej, słowa, wyznania, prawo do własności, przejęli konserwatyści
- kapitalizm rodził konflikty na linii bogaci-biedni(ludzie szukali wówczas opieki ze strony silnego państwa)

3.) Powstały nowe ideologie:
- MARKSIZM- dla poprawy warunków życia robotników, należy przeprowadzić rewolucję, której celem będzie stworzenie bezklasowego społeczeństwa komunistycznego
- część działaczy uważała jednak, że nie rewolucją a ewolucyjnymi zmianami osiągnie się socjalizm- byli to REFORMIŚCI
- inni poddali rewizji naukę Marksa, i stwierdzili że nie trzeba obalać kapitalizmu, tylko w jego strukturach poprawić warunki bytu robotników; byli to REWIZJONIŚCI
- z REFORMISTÓW wykształcili się SOCJALIŚCI
- z REWIZJONISTÓW – SOCJALDEMOKRACI
- idee reformistów i rewizjonistów wiązał się z szukaniem przez ludzi siły w grupie, wspólnocie klasowej
Inni szukali podporządkowania wspólnocie narodowej=> narodził się NACJONALIZM- ideologia narodowa:
- każdy naród uważał się za „wybrany przez Boga”, świętym symbolem stawały się flagi narodowe, obowiązkiem(świętym) stało się odwiedzanie historycznych miejsc narodowego kultu(miejsca bitew, pomniki)
- celem życia jednostek miało być działanie na rzecz narodu i jego chwały, tworzono panteon(plejadę, zbiór) męczenników narodowych

4.) CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA - łączyła ludzi szukających siły w oparciu o zasady religii; Kościół krytykował postęp liberalizmu. Podstawą ideową stała się encyklika papieża Leona XIII, w której uznał on własność prywatną za naturalne prawo człowieka. Zadaniem rządów kapitalistów było działać na rzecz poprawy warunków życia i buty ludzi pracy(robotników). Papież odrzucał walkę klas(wg Marksa), głosił potrzebę współpracy obu klas(solidaryzm społeczny).

5.) SYJONIZM - narodowy ruch żydowski, inicjatorem był T. Herzl, jego celem było utworzenie w Palestynie państwa żydowskiego.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Pozytywizm - konspekt.

Typowe gatunki literackie pozytywizmu
Nowela:
Ukształtowała się we Włoszech w okresie renesansu - G. Boccacio „Dekameron”. Nowela - zwięzły prozatorski gatunek literacki o wyraziście zarysowanej akcji i jednowątkowej fabule. Jest...