Rodzaj literacki - epika

Epika to jeden z trzech rodzajów literackich, obok liryki i dramatu.

Po czym poznać epikę?
Epikę poznajemy po:
- Narratorze
- Fabule i akcji
- Zapisie prozą (wyjątek to epopeja, powieści poetyckie)
- Świecie przedstawionym

Jakie są gatunki epickie?

- Powieść (powieść poetycka nie jest zapisana prozą, jest to wyjątek);
- Nowela - krótki, jednowątkowy utwór, np. "Janko Muzykant";
- Epopeja - zapamiętaj, że nie jest zapisana prozą! Jest to drugi wyjątek;
- Opowiadanie
- Baśń
- Legenda - podanie;
- Satyra - utwór ośmieszający i piętnujący ukazywane w nim zjawiska, osoby, obyczaje, stosunki społeczne. Zapamiętaj, że jest to gatunek mieszany (synkretyczny), łączy elementy epiki i liryki, podobnie jak ballada czy powieść poetycka;
- Anegdota - krótkie, często zabawne opowiadanie o jakimś specyficznym wydarzeniu, może to być historyjka z życia sławnej postaci;

Jakie są rodzaje narracji w epice?
- Narracja pierwszoosobowa
- Narracja trzecioosobowa

Informacje dodatkowe:
Czas fabuły, a czas powstania utworu:
- przeszłość - epika historyczna
- teraźniejszość - epika współczesna
- przeszłość - epika fantastyczna

Świat przedstawiony
- czas i miejsce akcji
- fabuła
- bohaterowie (główni, drugoplanowi i epizodyczni.)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Gatunki i rodzaje literackie - liryka, epika i dramat.

Epika


1. Definicja.
Epika - rodzaj literacki, w którym przedstawione są zdarzenia zmyślone lub prawdziwe. Opowiada je narrator opisujący postacie bohaterów. Zdarzenia składają się na fabułę utworu. Może ona zawiera...

Język polski

Epika, liryka, dramat.

Epika
1. Definicja.
Epika - rodzaj literacki, w którym przedstawione są zdarzenia zmyślone lub prawdziwe. Opowiada je narrator opisujący postacie bohaterów. Zdarzenia składają się na fabułę utworu. Może ona zawierać jeden (nowel...

Język polski

Charakterystyka romantyzmu

Preromantyzm - ruchy zapowiadające romantyzm

Sturm und Drank - Okres burzy i naporu w Niemczech, bunt, na ten okres przyada twórczość Goethego i Schillera.

Poezja jezior i grobów - wywodzi się z niej romantyzm, rozwinęła si...

Język polski

Henryk Sienkiewicz Quo Vadis - opracowanie lektury.

"Quo Vadis" - opracowanie. Autor, czas i miejsce akcji, rodzaj i gatunek literacki, motywy, bohaterowie (charakterystyka), plan wydarzeń

Autor: Henryk Sienkiewicz – prozaik, przedstawiciel pozytywizmu żyjący w latach 1846–1916. był ...

Język polski

Pojęcia: epika, liryka, dramat.

Epika jest jednym z trzech podstawowych rodzajów literackich (obok liryki i dramatu). Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend, mitów o przeszłości.

Liryka - jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich (obok dramatu i ep...