Rodzaj literacki - epika

Epika to jeden z trzech rodzajów literackich, obok liryki i dramatu.

Po czym poznać epikę?
Epikę poznajemy po:
- Narratorze
- Fabule i akcji
- Zapisie prozą (wyjątek to epopeja, powieści poetyckie)
- Świecie przedstawionym

Jakie są gatunki epickie?

- Powieść (powieść poetycka nie jest zapisana prozą, jest to wyjątek);
- Nowela - krótki, jednowątkowy utwór, np. "Janko Muzykant";
- Epopeja - zapamiętaj, że nie jest zapisana prozą! Jest to drugi wyjątek;
- Opowiadanie
- Baśń
- Legenda - podanie;
- Satyra - utwór ośmieszający i piętnujący ukazywane w nim zjawiska, osoby, obyczaje, stosunki społeczne. Zapamiętaj, że jest to gatunek mieszany (synkretyczny), łączy elementy epiki i liryki, podobnie jak ballada czy powieść poetycka;
- Anegdota - krótkie, często zabawne opowiadanie o jakimś specyficznym wydarzeniu, może to być historyjka z życia sławnej postaci;

Jakie są rodzaje narracji w epice?
- Narracja pierwszoosobowa
- Narracja trzecioosobowa

Informacje dodatkowe:
Czas fabuły, a czas powstania utworu:
- przeszłość - epika historyczna
- teraźniejszość - epika współczesna
- przeszłość - epika fantastyczna

Świat przedstawiony
- czas i miejsce akcji
- fabuła
- bohaterowie (główni, drugoplanowi i epizodyczni.)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Uzupełnij: Tytuł: ,,Demeter i Kora" Autor: Epika literacka: Rodzaj literacki: Gatunek literacki: Temat utworu: Motyw: Proszę o odpowiedź i dziękuję. Dam naj. :)

Uzupełnij: Tytuł: ,,Demeter i Kora" Autor: Epika literacka: Rodzaj literacki: Gatunek literacki: Temat utworu: Motyw: Proszę o odpowiedź i dziękuję. Dam naj. :)...

Język polski

wyjaśnij terminy i pojęcia: literatura rodzaj literacki gatunek literacki liryka epika dramat 12 punktów

wyjaśnij terminy i pojęcia: literatura rodzaj literacki gatunek literacki liryka epika dramat 12 punktów...

Język polski

RODZAJ LITERACKI pamiętnika z powstania warszawskiego epika liryka czy dramat

RODZAJ LITERACKI pamiętnika z powstania warszawskiego epika liryka czy dramat...

Język polski

czy w pustyni i w puszczy to książka przygodowo przyrodnicza dlaczego dlaczego rodzaj literacki to epika a gatunek literacki powieść proszę o pilną pomoc 

czy w pustyni i w puszczy to książka przygodowo przyrodnicza dlaczego dlaczego rodzaj literacki to epika a gatunek literacki powieść proszę o pilną pomoc ...

Język polski

Gatunki i rodzaje literackie - liryka, epika i dramat.

Epika


1. Definicja.
Epika - rodzaj literacki, w którym przedstawione są zdarzenia zmyślone lub prawdziwe. Opowiada je narrator opisujący postacie bohaterów. Zdarzenia składają się na fabułę utworu. Może ona zawiera...