Zadanie z matematyki , równanie .. Polecenie : Rozwiąż równanie Zadanie w załączniku :

Zadanie z matematyki , równanie .. Polecenie : Rozwiąż równanie Zadanie w załączniku :
Odpowiedź

(2x+1)/(x²+6x+9)=(1-x)/(9-x²)  D:  x≠3 (2x+1)/(x+3)²=(1-x)/[(3-x)(3+x)]    3+x>0 (2x+1)/(x+3)=(1-x)/(3-x) (2x+1)(3-x)=(1-x)(x+3) -2x²+5x+3=-x²-2x+3 x²-7x=0 x(x-7)=0 x1=0  x2=7

Dodaj swoją odpowiedź