Liczebniki

Podział liczebników

1) Główne - oznaczają liczbę i odpowiadają na pytanie ile?. Odmieniają się przez przypadki i rodzaje (w l. mn. męskoosobowy i niemęskoosobowy); np: trzej uczniowie, trzy zadania.

2. Porządkowe - oznaczają kolejność i odpowiadają na pytanie: który z kolei? Odmieniają się jak przymiotniki - przez przypadki, liczby i rodzaje; np: drugi rząd, trzecia część.

3) Zbiorowe - oznaczają liczbę i odpowiadają na pytanie ile?. Odmieniają się tylko przez przypadki; np: dwoje dzieci, pięcioro drzwi.

Uwaga! Liczebników zbiorowych używamy z rzeczownikami:
- nazywającymi osoby różnej płci;
- zakończonymi w M. l. poj. na -ę, a w M. l.mn. na -ęta.
- niemającymi liczby pojedynczej
- w niektórych tradycyjnych połączeniach wyrazowych.

4) Ułamkowe - oznaczają ułamki i odpowiadają na pytanie ile?; np: pół chleba, ćwierć pizzy, trzy czwarte sumy.

5) Nieokreślone - określają liczbę niedokładnie, odpowiadają na pytanie ile?; Odmieniają się jak liczebniki główne; np: kilka jabłek, wiele książek.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Liczebniki

1. Rzeczownik w związku z liczebnikiem
a) Rzeczowniki mogą być określane przez wyrazy, które oznaczają liczbę lub kolejność osób, zwierząt i rzeczy, np.: pięciu zawodników, trzy konie, dziesięć domów, piąty zawodnik, trzeci koń...

Język polski

LICZEBNIKI PROSTE I ZŁOŻONE liczebniki proste. np. .......pomocy!....... liczebniki złożone. np. ..........help!.............

LICZEBNIKI PROSTE I ZŁOŻONE liczebniki proste. np. .......pomocy!....... liczebniki złożone. np. ..........help!................

Język polski

Wynotuj liczebniki: Pragnieniem przymuszeni,raz do jednej strugi Pierwszy wilk pić był przyszedł, a baranek drugi; Stanął po nim.Wilk:,,Po co ty mi mącisz wodę?' Baranek:,,Do mnie płynie' . Wilk:,,Ja ci dowiodę, Żeś przed sześciu miesięcy...' .,,Mam

Wynotuj liczebniki: Pragnieniem przymuszeni,raz do jednej strugi Pierwszy wilk pić był przyszedł, a baranek drugi; Stanął po nim.Wilk:,,Po co ty mi mącisz wodę?' Baranek:,,Do mnie płynie' . Wilk:,,Ja ci dowiodę, Żeś przed sześciu mi...

Język polski

napisz podkreslone liczebniki we wlasciwych miejscach (cztery pierwszy drugi trzeci czwarty trzy) liczebniki glowne: liczebniki porzadkowe: prosze o pomoc

napisz podkreslone liczebniki we wlasciwych miejscach (cztery pierwszy drugi trzeci czwarty trzy) liczebniki glowne: liczebniki porzadkowe: prosze o pomoc...

Język polski

Liczebniki .............. określają liczbę i odpowiadają na pytanie ............................. . Liczebniki określające kolejność to liczebniki ...................... . Odpowiadające one na pytania ; ....................................................

Liczebniki .............. określają liczbę i odpowiadają na pytanie ............................. . Liczebniki określające kolejność to liczebniki ...................... . Odpowiadające one na pytania ; ........................................

Język polski

Uzupełnij przypomnienie: liczebniki .............określają liczbę i odpowiadają na pytania................ liczebniki określające kolejność to liczebniki...............odpowiadają na pytania............................

Uzupełnij przypomnienie: liczebniki .............określają liczbę i odpowiadają na pytania................ liczebniki określające kolejność to liczebniki...............odpowiadają na pytania...............................