Liczebniki

Podział liczebników

1) Główne - oznaczają liczbę i odpowiadają na pytanie ile?. Odmieniają się przez przypadki i rodzaje (w l. mn. męskoosobowy i niemęskoosobowy); np: trzej uczniowie, trzy zadania.

2. Porządkowe - oznaczają kolejność i odpowiadają na pytanie: który z kolei? Odmieniają się jak przymiotniki - przez przypadki, liczby i rodzaje; np: drugi rząd, trzecia część.

3) Zbiorowe - oznaczają liczbę i odpowiadają na pytanie ile?. Odmieniają się tylko przez przypadki; np: dwoje dzieci, pięcioro drzwi.

Uwaga! Liczebników zbiorowych używamy z rzeczownikami:
- nazywającymi osoby różnej płci;
- zakończonymi w M. l. poj. na -ę, a w M. l.mn. na -ęta.
- niemającymi liczby pojedynczej
- w niektórych tradycyjnych połączeniach wyrazowych.

4) Ułamkowe - oznaczają ułamki i odpowiadają na pytanie ile?; np: pół chleba, ćwierć pizzy, trzy czwarte sumy.

5) Nieokreślone - określają liczbę niedokładnie, odpowiadają na pytanie ile?; Odmieniają się jak liczebniki główne; np: kilka jabłek, wiele książek.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Liczebniki

1. Rzeczownik w związku z liczebnikiem
a) Rzeczowniki mogą być określane przez wyrazy, które oznaczają liczbę lub kolejność osób, zwierząt i rzeczy, np.: pięciu zawodników, trzy konie, dziesięć domów, piąty zawodnik, trzeci koń...

Język polski

Dokończ poniższe zdanie-wybierz literę A,B albo C. Liczebniki odpowiadają na pytania__________ a.jaki? jaka? jakie? b.ile? który z kolei? c. jak? gdzie? kiedy? 2.Dokończ poniższe zdanie-wybierz właściwą odpowiedz spośród podanych. Liczebniki to cz

Dokończ poniższe zdanie-wybierz literę A,B albo C. Liczebniki odpowiadają na pytania__________ a.jaki? jaka? jakie? b.ile? który z kolei? c. jak? gdzie? kiedy? 2.Dokończ poniższe zdanie-wybierz właściwą odpowiedz spośród podanych. ...

Język polski

Liczebniki wybrane z poniższych wyrazów zapisz w zeszycie dzieląc je na cztery grupy LICZEBNIKI GŁóWNE: LICZEBNIKI UŁAMKOWE: LICZEBNIKI PORZĄDKOWE: LICZEBNIKI ZBIOROWE: siódmy*wszystkie*dwie trzecie*piętnastemu*dwadzieścia osiem*pięcioro*pół*kwadran

Liczebniki wybrane z poniższych wyrazów zapisz w zeszycie dzieląc je na cztery grupy LICZEBNIKI GŁóWNE: LICZEBNIKI UŁAMKOWE: LICZEBNIKI PORZĄDKOWE: LICZEBNIKI ZBIOROWE: siódmy*wszystkie*dwie trzecie*piętnastemu*dwadzieścia osiem*pię...

Język polski

Podane liczebniki wpisz do właściwej części tabeli .   ósmy,pół,dziewięć,troje,siódme,półtora,pięćset,sześcioro,      liczebniki główne, liczebniki ułamkowe, liczebniki zbiorowe, liczebniki porządkowe 

Podane liczebniki wpisz do właściwej części tabeli .   ósmy,pół,dziewięć,troje,siódme,półtora,pięćset,sześcioro,      liczebniki główne, liczebniki ułamkowe, liczebniki zbiorowe, liczebniki porządkowe ...

Język polski

A) Podkreśli liczebniki i wpisz w odpowiednie miejsca tabeli Pierwsi zakonnicy byli pustelnikami. Od początku czwartego wielu zakładali zgromadzenia i budowali klasztory , które pełniły dwie funkcje: religijną i kulturowa.W szóstym wieku św Benedykt z Nu

A) Podkreśli liczebniki i wpisz w odpowiednie miejsca tabeli Pierwsi zakonnicy byli pustelnikami. Od początku czwartego wielu zakładali zgromadzenia i budowali klasztory , które pełniły dwie funkcje: religijną i kulturowa.W szóstym wieku ś...

Język polski

Przyporządkuj liczebniki z ćwiczenia 7. do odpowiedniej kategorii. Liczebniki głownie: Liczebniki porządkowe: Liczebniki zbiorowe: Plis na jutro

Przyporządkuj liczebniki z ćwiczenia 7. do odpowiedniej kategorii. Liczebniki głownie: Liczebniki porządkowe: Liczebniki zbiorowe: Plis na jutro...