Referat nt. zanieczyszczenia powietrza

Referat na temat zanieczyszczeń powietrza


Powietrze – mieszanina gazów tworząca atmosferę ziemską; składa się z azotu (ok. 78%), tlenu (ok. 21%), gazów szlachetnych, dwutlenku węglu, pary wodnej i innych. Skroplone powietrze służy do otrzymywania tlenu i azotu.

Prócz stałych składników powietrza, czasem występują inne substancje, które mogą być groźna dla organizmów żywych, jeśli ich zawartość w powietrzu jest zbyt wysoka. Takie substancje uważa się za zanieczyszczenia. Najbardziej znane substancje, sprawiające zagrożenia to dwutlenek azotu i siarki oraz tlenku węgla. Źródła zanieczyszczeń powietrza dzielą się na dwa rodzaje: naturalne i wytworzone przez człowieka.

Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza to:
Np.
a) wielkie pożary lasów
b) wybuchy wulkanów
c) wyładowania atmosferyczne
d) procesy gnicia obumarłych roślin i zwierząt
e) korozje

Źródła zanieczyszczeń powietrza wytworzone przez człowiek to:
Np.
a) piece w elektrociepłowniach, hutach
b) ulatniające się dymy z kominów fabryki
c) silniki samochodów
d) różnorodne procesy chemiczne odbywające się przy pomocy człowieka w przyrodzie

Źródła naturalne istniały już od dawien dawna. Nawet przed pojawieniem się człowieka. Z wcześniejszymi zagrożeniami zanieczyszczeń, przyroda radziła sobie sama. Teraz niestety jest to niemożliwe.
Źródła zanieczyszczeń wytworzone przez człowieka z roku na rok są coraz bardziej poważne. Wszystko jest skutkiem gospodarczej działalności człowieka w ciągu ostatnich 100 lat.

CIEKAWOSTKI NA TEMAT ZANIECZYSZCZEŃ

Jakie obszary Polski są najbardziej zanieczyszczone?
Na skutek wieloletnich zaniedbań w zakresie ochrony przyrody, Polska znalazła się u progu katastrofy ekologicznej. Największa degradacja środowiska ma miejsce wokół dużych aglomeracji miejskich oraz terenów uprzemysłowionych. Należą do nich: Górnośląski Okręg Przemysłowy z Krakowem, Rybnicki Okręg Węglowy, Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy i Zatoka Gdańska. Najbardziej zagrożonymi aglomeracjami są: miasta GOP-u, Kraków, Warszawa, Łódź, Konin, Wrocław i Poznań.

Jakie zakłady są największymi „trucicielami”?

Najwięcej trujących związków emitują elektrownie, huty, cementownie i zakłady przemysłu chemicznego. Do przedsiębiorstw o największej emisji zanieczyszczeń powietrza należą m.in. elektrownia „Bełchatów”, huta w Krakowie oraz zakłady chemiczne w Oświęcimiu. Po za przemysłem największymi „trucicielami” powietrza są: gospodarstwa domowe, osiedlowe kotłownie, rolnictwo, samochody i samoloty.

Co najbardziej szkodzi lasom?

Najgroźniejszy dla lasów jest dwutlenek siarki. Po połączeniu z wodą, tworzy on kwas siarkowy, który spada na lasy w postaci kwaśnych deszczów i przenikając do wnętrza roślin, powoduje zamieranie tkanek. Liście żółkną, schną, a w końcu obumiera całe drzewo.


Co zawiera „czyste” powietrze?

Nawet „czyste” powietrze nad centralną częścią oceanu zawiera tysiące cząstek pyłu na centymetr sześcienny, zaś nad przemysłowymi miastami liczba ta wzrasta do milionów. W powietrzu unosi się m.in. sadza, piasek, sól z rozpylonej wody morskiej, zarodniki roślin oraz ziarnka pyłku. Pojedynczy wybuch wulkanu może wyrzucić do atmosfery wiele ton drobnego popiołu. Nawet przeloty meteorów zwiększają zanieczyszczenie atmosfery, ponieważ pozostawiają pyły, które opadają na powierzchnię ziemi.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Referat nt. zanieczyszczenia powietrza

Referat na temat zanieczyszczeń powietrza


Powietrze – mieszanina gazów tworząca atmosferę ziemską; składa się z azotu (ok. 78%), tlenu (ok. 21%), gazów szlachetnych, dwutlenku węglu, pary wodnej i innych. Skroplone powietrz...

Geografia

Powietrze, degradacja środowiska, skutki degradacji środowiska - referat

Dążność człowieka do polepszenia swoich warunków bytowania, rozwój gospodarki a przy tym zwiększanie się liczby ludności i ekspansywna eksploatacja środowiska przyrodniczego powoduje degradację naszego otoczenia. Szczególnie w ostatnich...

Biologia

Zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery i litosfery. Ich źródła i skutki.

Zanieczyszczenia atmosfery, litosfery i hydrosfery.
Jakie są ich skutki i źródła?
Postaram się to omówic w mojej pracy.

Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które znajd...

Biologia

Ekosystem lasów - referat.

EKOSYSTEM LASÓW

Ekosystem to zespół żywych organizmów tworzących biocenozę łącznie ze wszystkimi elementami środowiska nieożywionego, czyli z biotopem. Każdy organizm zamieszkuje dany ekosystem. Niżej postaram się przedstawi...

Biologia

Referat o ochronie środowiska

1. Jakie obszary na kuli ziemskiej są najmniej, a jakie najbardziej zanieczyszczone ? Wyjaśnij dlaczego.Najmniej zanieczyszczonym kontynentem jest Antarktyda (obszar nie zmieniony działalnością człowieka 13208,983 km kw., 10...

Geografia

Wyspa Wolin - referat

FAUNA I FLORA
Specyficzne położenie w przestrzeni przyrodniczo - geograficznej nad Zatoką Pomorską i Zalewem Szczecińskim oraz rzeką Dziwną w bezpośrednim sąsiedztwie morsko - lądowego Wolińskiego Parku Narodowego jest niewątp...