Powtórzenie wiadomości Państwa starożytnego wschodu.

Pańswa:
Mezopotamia,
Egipt
Jzrael
Położenie kontynentu:

Mezopotamia: Azja Połódniowa
Egipt: Afryka
Jzrael: Palestyna,Azja Mniejsza

Rzeki,Morza

Mezopotamia: Zatoka Perska,Eyfrat i Tygrys
Egipt: Nil (Morze Śródziemne)
Jzrael: Morze Śródziemne,Rzeka Jordan i Morze Martwe

Ważne wynalazki:

Mezopotamia: Metal,Szkoło kolorowe,Brąz,Koło do wozu
Egipt: Hieroglify
Jzrael: Henora,Ortodoksa,

Władca

Mezopotamia: Król Hammurabi
Egipt: Faraon
Jzrael: Król

Pismo

Mezopotamia: Obrazkow,klinowe
Egipt: Hieroglify
Jzrael: Hebrajskie

Religia

Mezopotamia: Politelistyczna
Egipt: Politelistyczna
Jzrael: Mototoistyczna (Judaizm)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Epoki w pigułce - powtórzenie wiadomości do matury.

FILOZOFIE I ZAŁOŻENIA DANEJ EPOKI


STAROŻYTNOŚĆ
XIXw. P. n. E – Vw. N.e.
Rodzaje literackie- podziału dokonał Arystoteles w IIIw. P. n.e.
-epika Homer VIIIw.p.n.e.
-liryka Safona VII/Viw.p.n.e.
-dramat So...