Plan wydarzeń w 14 punktach "Chłopcy z placu broni".

1. Pierwsze zebranie na Placu Broni.
2. Gra w kulki - kradzież Pastorów.
3. Kradzież chorągiewki prze Feriego Acza.
4. Wyprawa do Ogrodu Botanicznego:
a) odkrycie zdrady Gereba
b) przyczepienie karteczki : "TU BYLI CHŁOPCY Z PLACU BRONI"
5. Rozpoczęcie choroby Nemeczka.
6. Wpisanie Nemeczka małymi literami do czarnej księgi związku kitowców.
7. Wyprawa Nemeczka do Ogrodu Botanicznego.
8. Wkąpanie Pastorów.
9. Nawrócenie Gereba.
10. Odmówienie powrotu Gereba do Placu Broni przez Bokę.
11. Powrót Gereba do chłopców z Placu Broni.
13. Wojna - zwycięztwo chłopców i pokonanie Feriego Acza przez Nemeczka.
14. Śmierć Nemeczka.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Plan wydarzeń w dziesięciu punktach "Chłopcy z Placu Broni".

1. Zebrania na placu broni.
2.Gra w kulki - kradzież Pastorów
3.Kradzież chorągiewki.
4.Wyprawa do ogrodu botanicznego - odkrycie zdrady Gereba
5.Choroba Nemeczka - przez kąpanie w wodzie w Ogrodzie Botanicznym
6.Wpisanie na...