Charakterystyka Johna Keatinga

John Keating to jeden z głównych bohaterów powieści N. H. Kleinbaum pod tytułem : ,,Stowarzyszenie Umarłych Poetów”. W tej powieści jest on świetnym nauczycielem języka angielskiego. Uczy on w elitarnej szkole męskiej – Akademii Weltona, której sam jest absolwentem.
Prowadził on nietypowe lekcje o poezji. Jego lekcje interesowały uczniów i chętnie tam przychodzili. Był jednak surowy i wymagający. Cieszył się szacunkiem wśród uczniów. Obdarzał sympatią wszystkich równocześnie a jego uczniowie brali do serca każde jego słowo i starali się kierować w życiu wskazówkami jakie im dawał. Odznaczał się również wrażliwością oraz zaskakiwał ludzi na przykład kiedy kazał im wyrywać kartki lub wejść na ławkę. Miał zamiłowanie do wierszy, za jego szkolnych czasów uczęszczał na spotkania ,,Stowarzyszenia Umarłych Poetów” , którym zainteresował obecnych uczniów Akademii Weltona. Wyróżniał się tym, że zarażał innych swoją energią i miłością do poezji. Zawsze powtarzał aby chwytać dzień i żeby nie żałować życia. Po mimo bycia absolwentem tej szkoły nie miał najlepszych kontaktów z dyrektorem szkoły.
Według mnie pan Keating powinien uczyć w każdej szkole nie koniecznie języka angielskiego lecz zachowania w życiu oraz dążenia do celu. Osobiście chciałbym mieć Johna Keating’a za nauczyciela, bo stanowi on swego rodzaju autorytet, z którego z pewnością brałbym przykład. Uważam, że jest niewielu ludzi, którzy tak oddanie wykonują swoje obowiązki i pomimo utrudnień uczą nas odpowiedzialności oraz swobodnego myślenia, poznania, pełnego wykorzystania własnej wolności.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

charakterystyka Johna Keatinga (potrzebuje jak najszybciej)

charakterystyka Johna Keatinga (potrzebuje jak najszybciej)...

Język polski

Charakterystyka Johna Keatinga.

CHARAKTERYSTYA JOHNA KEATINGA

John Keating to nowy nauczyciel angielskiego w najlepszej szkole średniej Stanów Zjednoczonych – Akademii Weltona! Został on wybrany, ponieważ uczył już w zacnych murach londyńskiego gimnazjum Chester...

Język polski

Charakterystyka Johna Keatinga.

John Keating to nauczyciel angielskiego w najlepszej szkole średniej Stanów Zjednoczonych – Akademii Weltona! Został on wybrany, ponieważ uczył już w zacnych murach londyńskiego gimnazjum Chestera i sam uczęszczał do Akademii Eltona. Na s...