Jakie są środki poetyckie ( uzasadnienie)

Jakie są środki poetyckie ( uzasadnienie)
Odpowiedź
olusi111

Epitet - określenie rzeczownika przez przymiotnik np. -Ładna Kobieta -Czarny Parasol  Porównanie - worzymy je przez słowa : jak, jakoby, niczym Czerwony JAK burak. Piękna NICZYM kwiat.  Przenośnia (metafora) - przedstawienie rzeczywistości w taki sposób w jaki normalnie nie występuje np. Latam po chmurach  Uosobienie - nadanie cech LUDZKICH przedmiotom, roślinom, zjawiskom, zwierzętom np.Szafa SZEPCZE cicho  spodnie WYSZŁY z mody.  Ożywienie - nadaje cech istot żywych zjawiskom atmosferycznym, rośliną np.Drzwi popiskują z cicha. Apostrofa - bezpośredni zwrot do czegoś lub kogoś np "Gościu siedź pod moim liściem." "Litwo ! ojczyzno moja" Wyraz dźwięko naśladowczy (onomatopeja) - wyrazy naśladujące dźwięki np.- skrzypienie- szelest- szept  - Puk puk- Tup tup Myślę że pomogłem ! :) 

Ale35

Epitet - określenie rzeczownika np. Zielony liść Porównanie - wskazuje na podobieństwo  (A jest jak B)  np. Głodny JAK wilk Metafora (przenośnia) - niecodzienne zestawienie słów (np. las, ręce = las rąk) nie traktuje się jej dosłownie Uosobienie - nadanie cech ludzkich roślinom, rzeczom, zwierzętom Onomatopeja (wyraz dźwiękonaśladowczy) - wyrazy naśladujące dźwięki, np. szczekanie, miauczenie

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Powtórka z epok – Romantyzm (wersja poprawiona)

Niżej załączam to w dokumencie Word (lepsza jest ta w wordzie bo w niektórych pyt. są tabelki, a strona internetowa likwiduje te tabelki)

1. Motywy klasyczne i romantyczne w „Odzie do młodości” Adama Mickiewicza.
Największym...