Własności figur płaskich

RÓWNOLEGŁOBOK


- Przeciwległe katy są równej miary
- Suma kątów leżących przy tym samym boku to 180 stopni
- Przekątne dzielą się na połowy dwie pary boków równych i równoległych

ROMB


- Wszystkie boki równe

PRZEKĄTNE SĄ:
- Prostopadłe
- Dzielą się na połowy

PROSTOKĄT


- Wszystkie kąty proste
- Przekątne równej długości
- Przekątne dzielą się na połowy

KWADRAT


- Wszystkie boki równe
- Wszystkie kąty proste

PRZEKĄTNE SĄ:
- Równej długości
- Prostopadłe
- Dzielą się na połowy

DELTOID


- Przekątne są prostopadłe
- Dwie pary boków są równe

TRAPEZ RÓWNORAMIENNY


- Dwa boki równoległe
- Ramiona są równe
- Przekątne są równej długości

TRAPER RÓWNORAMIENNY


- Dwa boki równoległe

TRAPEZ PROSTOKĄTNY


- Dwa boki równoległe

Dodaj swoją odpowiedź
Matematyka

klasa 6 odpowiedzi na sprawdzian własności figur płaskich plis pomużcie dam naj

klasa 6 odpowiedzi na sprawdzian własności figur płaskich plis pomużcie dam naj...

Matematyka

Własności figur płaskich

RÓWNOLEGŁOBOK


- Przeciwległe katy są równej miary
- Suma kątów leżących przy tym samym boku to 180 stopni
- Przekątne dzielą się na połowy dwie pary boków równych i równoległych

ROMB


- Wszyst...

Matematyka

Zakres materiału na mature z matematyki

EGZAMIN DOJRZAŁÓŚCI –ZAKRES MATERIAŁU Z MATEMATYKI

I.ZBIORY

1)Działania na zbiorach
2)Relacje między zbiorami
3)Zbiory liczbowe (N,C,NW,R)
4)Przedziały liczbowe
5)Potęgowanie i pierwiastkowanie, działania...

Maszynoznawstwo

Silniki spalinowe z wirującym tłokiem.

Temat : Silniki spalinowe z wirującym tłokie

Wstęp

Spośród silników spalinowych najbardziej rozpowszechnione są obecnie silniki tłokowe. Zarówno jedne, jak i drugie, poza licznymi zaletami, obarczone są pewnymi wadami.