Budowa nicieni

NICIENIE- BUDOWA układ pokarmowy w formie drożnego przewodu – rurki rozpoczynającej się na jednym końcu otworem gębowym a kończącej odbytem na drugim. Układ pokarmowy zbudowany jest z trzech odcinków – jelita przedniego, środkowego, tylnego. Przednie rozpoczyna się otworem gębowym otoczonym wargami . Otwór gębowy prowadzi do jamy gębowej , która łączy się z umięśnioną gardzielą. Za gardzielą leży długie jelito środkowe, przechodzące w krótkie jelito tylne wysłane oskórkiem i zakończone odbytem. Nie mają układu oddechowego. Wymiana zachodzi przez powłokę ciała. Oddychanie jest beztlenowe przez fermentację glikogenu, lub tlenowo. Nie mają układu krwionośnego. Jego funkcję pełni płyn wypełniający jamę ciała. Układ wydalniczy nicieni jest unikatowy. Zbudowany z 1 – 3 komórek. Tworzą go podłużne kanały wydalnicze. Kanały te ślepo zakończone w tylnym odcinku ciała łączą się w przednim odcinku po stronie brzusznej we wspólny pojedynczy przewód wyprowadzający, zakończony otworem wydalniczym. Układ nerwowy składa się z pierścienia nerwowego okalającego gardziel oraz podłużnych pni nerwowych. Występują różnorodne narządy zmysłów w postaci między innymi szczecinek czuciowych, brodawek czuciowych pełniących funkcję narządów dotykowych i chemoreceptorów. Większość jest rozdzielnopłciowa. Cechuje je dymorfizm płciowy. Narządy rozrodcze mają budowę cewkowatą. Samce giną po kopulacji. Większość samic jest jajorodna, część jajożyworodna.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Budowa i funkcjonowanie parzydełkowców ,płazińców oraz nicieni

Budowa i funkcjonowanie parzydełkowców ,płazińców oraz nicieni...

Biologia

Grzyby - podział systematyczny, budowa, występowanie i znaczenie w przyrodzie i w życiu człowieka.

Grzyby przez długi czas zaliczane były do królestwa roślin. Karol Linneusz, systematyk podzielił organizmy żywe na dwa królestwa: zwierząt i roślin. Kryterium podziału były ruchliwość i wrażliwość na bodźce. Organizmy poruszające s...

Biologia

Budowa i funkcje układu odpornościowego człowieka

Choroby zakaźne przez długi okres nie były dobrze poznane. Długo opierano się na wiadomościach, które to dostarczyli nam już starożytni Grecy. Nikt nie mógł prawidłowo od-gadnąć zagadki śmierci milionów ludzi, dotkniętych chorobą. ...

Biologia

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała u bezkręgowców.

Pierwotniaki (Protozoa)
Ciało sporowców otacza dość gruba pellikula. Wzdłuż ciała widoczne są też włókienka plazma-tyczne - mionemy - umożliwiające ruchy ciała. Zarodziowe odznaczają się brakiem pellikuli lub co najwyżej cienk...

Biologia

Wykaż róznorodność rozmnażania się i rozwój zwierząt oraz biologiczne znaczenie tych procesów.

Rozmnażanie prowadzi do zwiększenia liczby rozmnażających się osobników i jest jedną z ważniejszych cech organizmów żywych.

Istota rozmnażania – zwiększenie liczby reprezentantów gatunku, czyli przedłużenie życia g...