Wychowanie spartańskie

Wychowanie w Sparcie bylo bardzo rygorystyczne.Juz od urodzenia,dzećmi kierowała rada starszyc.Jeśli było silne to mogło przeżyć,a jeśli nie,to zostawało zrzucone z urwiska w górach.Spartanie uważali,że dzieci słabe są im niepotrzebne.Do 7 roku życia dzieci wychowują się w domu,lecz pózniej oddawano je do obozów,gdzie do 18 roku życia wychowywali się na bardzo surowych zasadach.Byli podzieleni na drużyny,żyli razem-często można było się spotkać z homoseksualizmem.Uprawiali ciężkie ćwiczenia fizyczne i wojskowe.Byli słabo żywieni.Wychowankom wpajano pogardę dla innego typu wychowania,a także dla helotów czyli niewolników.Od 20 roku do 30 roku żcyia plci męskiej służyły w wojsku.Sparta przez takie wychowanie miała silnych fizycznie i odpornych na trudu żołnierzy.Uczono głównie takich dyscyplin sportowych jak:
-biegi,
-zapasy,
-rzut oszczepem,
-rzut dyskiem,
-a także jazda konna.

System wychowania w Sparcie przypisany jest likurgowi.

~Wiek od 8 do 14 lat-wychowanie do służby wojskowej.Uczono mowy lakonicznej,czytania i pisania.
~Wiek od 15 do 19 lat-nauka zabijania niewolnikow.
~Wiek od 20 do 30 lat-możliwość nabycia praw politycznych.Każdy dostawał ziemie i mógł się ożenić.
~Wiek 60 lat-zasłużeni żołnierze przechodzili do geruzji(rady starszych).

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Wychowanie spartańskie

Na czym polegało wychowanie spartańskie?


Wychowanie spartańskie polegało na tym, aby wychować dzieci na świetnych wojowników. Nie uczono ich liczyć ani specjalnie pisać, ponieważ uważano te umiejętności za zbędne. Uczono i...

Historia

Wychowanie spartańskie

Wychowanie spartańskie - system wychowawczy, obowiązujący w Sparcie wg tradycji, od czasów Likurga. Podlegały mu formalnie przede wszystkim obywatelskie dzieci płci męskiej w wieku od 7 do 20 lat, czyli w okresie agoge. Ponieważ w Sparcie pr...

Historia

Na czym polegało wychowanie spartańskie?

Wychowanie spartańskie polegało na tym, aby wychować dzieci na świetnych wojowników. Nie uczono ich liczyć ani specjalnie pisać, ponieważ uważano te umiejętności za zbędne. Uczono ich więc tylko tych rzeczy, które mogły przydać się ...

Język angielski

Odpowiedz na pytania: 1. na czym polegąło wychowanie spartańskie? 2. opisz igrzyska olimpijskie w starożytnej Greci. 3. jak wyglądał teatr grecki. daje naj

Odpowiedz na pytania: 1. na czym polegąło wychowanie spartańskie? 2. opisz igrzyska olimpijskie w starożytnej Greci. 3. jak wyglądał teatr grecki. daje naj...

Język angielski

Jak przebiegało wychowanie spartańskie?

Jak przebiegało wychowanie spartańskie?...

Język angielski

Na czym polegało wychowanie spartańskie?

Na czym polegało wychowanie spartańskie?...