Środki poetyckie

EPITET - przydawka (przymiotnik) określająca rzeczownik, służy ubawieniu przedstawianego obrazu

METAFORA - inaczej przenośnia, służy nadaniu pewnego podobieństwa do konkretnego wyrażenia; znaczenie przenośne

PORÓWNANIE - zestawienie ze sobą dwóch zjawisk, osób, elementów za pomocą łącznika - "jak" "niby""niczym"

ONOMATOPEJA - wyrazy dźwiękonaśladowcze, naśladujące odgłosy przedmiotów, osób i zjawisk

ANAFORA - powtarzanie się tych samych wyrazów na początku kolejnych wersów bądź strof

EPIFORA - powtarzanie się tych samych wyrazów na końcu kolejnych wierszy bądź strof

ANIMIZACJA - nadanie cech żywych martwej naturze

PERSONIFIKACJA - inaczej uosobienie, nadanie cech ludzkich przedmiotom, zwierzętom, roślinom, zjawiskom itp.

HIPERBOLA - wyolbrzymianie niektórych elementów w utworze

PERYFRAZA - inaczej omówcie, czasami owijanie w bawełnę, omijanie konkretnej odpowiedzi

PARAFRAZA - przeróbka utworu z zachowaniem specyficznych cech autora

OKSYMORON - zestawienie ze sobą dwóch przeciwieństw

REMINISCENCJA - zacytowanie jakiegoś fragmentu w utworze

REFREN - powtarzanie się zwrotek

RYM - zgodność końcowych sylab w wierszu

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Wypisz środki poetyckie z wiersza Pt. "Zieleń" Kazimierza Śladewskiego" Środki poetyckie: -porównanie, -epitet, -uosobienie, -przenośnia

Wypisz środki poetyckie z wiersza Pt. "Zieleń" Kazimierza Śladewskiego" Środki poetyckie: -porównanie, -epitet, -uosobienie, -przenośnia...

Język polski

Opisz wiosnę używając różne środki poetyckie. Nazwij zastosowane przez ciebie środki poetyckie. Co najmniej pół strony Na teraz. Dam NAJ.

Opisz wiosnę używając różne środki poetyckie. Nazwij zastosowane przez ciebie środki poetyckie. Co najmniej pół strony Na teraz. Dam NAJ....

Język polski

Jestes poetą napisz wiersz który zastosujesz poznane środki poetyckie co najmniej 2 środki poetyckie : przenośnia epitet i porównanie WIERSZ BYLE JAKI

Jestes poetą napisz wiersz który zastosujesz poznane środki poetyckie co najmniej 2 środki poetyckie : przenośnia epitet i porównanie WIERSZ BYLE JAKI...

Język polski

Wypisz środki poetyckie z wiersza Niepewność Adama Mickiewicza i podaj cytaty . Napisz list miłosny do ukochanej osoby ,który będzie zawierał liczne środki poetyckie .

Wypisz środki poetyckie z wiersza Niepewność Adama Mickiewicza i podaj cytaty . Napisz list miłosny do ukochanej osoby ,który będzie zawierał liczne środki poetyckie ....

Język polski

jakie to środki poetyckie ,, W wysmukłej jak sopel latrni ' - ........................... ,, Tajemnicze jest morze w śniegu ' - ....................... ,, Biegun polarną lśni aureolą'-.......................... ,,tajemnicze ,stare '-................

jakie to środki poetyckie ,, W wysmukłej jak sopel latrni ' - ........................... ,, Tajemnicze jest morze w śniegu ' - ....................... ,, Biegun polarną lśni aureolą'-.......................... ,,tajemnicze ,stare '-.......

Język polski

Jakie obrazy poetyckie zostały ukazanie w utworze? Jakie środki poetyckie zostały zastosowane do ich powstania ? Trudno było usnąć. Latały motyle wielkie jak nietoperze, kosmate niemile. Pod splotami kwiatów, lian, gałęzi, kiści rozchodził się cierpk

Jakie obrazy poetyckie zostały ukazanie w utworze? Jakie środki poetyckie zostały zastosowane do ich powstania ? Trudno było usnąć. Latały motyle wielkie jak nietoperze, kosmate niemile. Pod splotami kwiatów, lian, gałęzi, kiści rozc...