Środki poetyckie

EPITET - przydawka (przymiotnik) określająca rzeczownik, służy ubawieniu przedstawianego obrazu

METAFORA - inaczej przenośnia, służy nadaniu pewnego podobieństwa do konkretnego wyrażenia; znaczenie przenośne

PORÓWNANIE - zestawienie ze sobą dwóch zjawisk, osób, elementów za pomocą łącznika - "jak" "niby""niczym"

ONOMATOPEJA - wyrazy dźwiękonaśladowcze, naśladujące odgłosy przedmiotów, osób i zjawisk

ANAFORA - powtarzanie się tych samych wyrazów na początku kolejnych wersów bądź strof

EPIFORA - powtarzanie się tych samych wyrazów na końcu kolejnych wierszy bądź strof

ANIMIZACJA - nadanie cech żywych martwej naturze

PERSONIFIKACJA - inaczej uosobienie, nadanie cech ludzkich przedmiotom, zwierzętom, roślinom, zjawiskom itp.

HIPERBOLA - wyolbrzymianie niektórych elementów w utworze

PERYFRAZA - inaczej omówcie, czasami owijanie w bawełnę, omijanie konkretnej odpowiedzi

PARAFRAZA - przeróbka utworu z zachowaniem specyficznych cech autora

OKSYMORON - zestawienie ze sobą dwóch przeciwieństw

REMINISCENCJA - zacytowanie jakiegoś fragmentu w utworze

REFREN - powtarzanie się zwrotek

RYM - zgodność końcowych sylab w wierszu

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Wypisz wszystkie środki poetyckie (POETYCKIE)

Wypisz wszystkie środki poetyckie (POETYCKIE)...

Język polski

środki poetyckie i środki stylistyczne to to samo? :)

środki poetyckie i środki stylistyczne to to samo? :)...

Język polski

Napisz wierszem lub prozą krótki tekst o marzeniach. Zastosuj co najmniej trzy środki poetyckie.

Napisz wierszem lub prozą krótki tekst o marzeniach. Zastosuj co najmniej trzy środki poetyckie....

Język polski

jakie środki poetyckie zostały użyte do opisu słońca PLIS PLIS KTO DA NAJLEPSZE DAJE NAJ WIERSZ TEN TO wyprawa do lasu AUTOR Czesław Miłosz

jakie środki poetyckie zostały użyte do opisu słońca PLIS PLIS KTO DA NAJLEPSZE DAJE NAJ WIERSZ TEN TO wyprawa do lasu AUTOR Czesław Miłosz...

Język polski

Jakie są środki poetyckie ( uzasadnienie)

Jakie są środki poetyckie ( uzasadnienie)...

Język polski

Wypisz 3 środki poetyckie !!(załącznik)!!

Wypisz 3 środki poetyckie !!(załącznik)!!...