Przyczyny i skutki wielkich odkryć goegraficznych.

Dariusz PodsiadłyPRZYCZYNY I SKUTKI WIELKICH ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH


Przyczyny

1. Polityczne
 Ambicje poszczególnych państw i ich mieszkańców do zdobycia nowych terenów
 Współzawodnictwo panujących w odkrywaniu nowych lądów

2. Gospodarcze
 Niedobór drogocennego kruszcu w Europie
 Trudności handlu z Indiami po opanowaniu Bliskiego Wschodu przez Turków
 Kryzys gospodarki feudalnej stąd dążenie do poszukiwania zysków za granicami kraju
 Zdobywanie nowych terenów było dla ubogiej szlachty było doskonałym sposobem wzbogacenia się
 Zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą
 Chęć sprowadzenia przypraw korzennych
 Głód, epidemie, zniszczenia wojenne w Portugalii

3. Demograficzne
 Przeludnienie słaniające do poszukiwań nowych obszarów dla osadnictwa

4. Religijne
 Dążenie kościoła do rozpowszechniania wiary katolickiej na nowo odkrytych terenach

5. Naukowe
 Postęp w technice nawigacyjnej i żeglarskiej umożliwiający dalekie podróże
 Ciekawość świata i chęć sprawdzenia teorii dotyczącej kulistości Ziemi


Skutki

1. Polityczne
 Wzrost znaczenia państw, biorących udział w odkryciach geograficznych, na arenie międzynarodowej

2. Gospodarcze
 Napływ szlachetnych kruszców do Europy
 Napływ produktów kolonialnych (korzenie, owoce, herbata, kawa, jedwab, kakao, tytoń, trzcina cukrowa, kukurydza, ziemniaki, pomidory)
 Sprowadzenie nowych nieznanych gatunków zwierząt
 Powstanie nowych szlaków handlowych
 Gwałtowny wzrost cen wielu towarów
 Rozwój żeglarstwa i miast portowych
 Rozwój osadnictwa
 Zapoczątkowanie ekspansji na inne kontynenty
 Napływ czarnych niewolników

3. Demograficzne
 Wzrost migracji Europejczyków
 Przywiezienie nieznanych chorób, dziesiątkujących Europę

4. Naukowe
 Poszerzenie wiedzy o świecie
 Pozyskanie niezbitych dowodów świadczących o kulistości Ziemi
 Odkrycie wielu nowych gwiazd po południowej stronie równika
 Rozwój umiejętności i technik żeglarskich

5. Inne
 Rozwój korsarstwa
 Wyniszczenie cywilizacji Majów, Azteków, Inków

Dodaj swoją odpowiedź