Zasady poprawnego wpisywania tekstu

1. Przed znakami interpunkcyjnymi (kropka, przecinek, średnik, dwukropek, wykrzyknik, znak zapytania) nie wstawiamy spacji. Wstawiamy ją zawsze po znaku interpunkcyjnym.
2. Nie wstawiamy spacji po nawiasie otwierającym (, {, [.
3. Nie wstawiamy spacji przed nawiasem zamykającym ), }, ].
4. Nie wstawiamy spacji między początkiem i końcem tekstu a znakami cudzysłowu.
Nie naciskamy klawisza ENTER, aby przejść do nowej linii. Używamy go tylko wówczas, gdy przechodzimy do nowego akapit

Dodaj swoją odpowiedź
Informatyka

Zasady poprawnego wpisywania tekstu.

1. Przed znakami interpunkcyjnymi(kropka, przecinek, średnik, dwukropek, wykrzyknik, znak zapytania)nie ustawiamy spacji. Wstawiamy ją zawsze po znaku interpunkcyjnym
2. Nie wstawiamy spacji po nawiasie otwierającym (, {, [.
3. Nie wstawi...