Właściwości materii

1. Stany skupienia ciał.
Przyroda, wszystko co nasz otacza, składa się z różnych substancji. Każda substancja ma swoje charakterystyczne właściwości. Substancje występują w 3 stanach skupienia: stałym, ciekłym i lotnym. Na Ziemi tylko woda występuje w znacznych ilościach we wszystkich stanach skupienia.

2. Właściwości ciał.
Ciało stałe mają własny kształt i objętość (są mało ściśliwe).
Ciecze nie mają własnego kształtu (przyjmują kształt naczynia), mają własną objętość (są mało ściśliwe).
Gazy nie mają własnego kształtu ani objętości (są ściśliwe).

3. Rozszerzalność temperaturowa ciał.
Zwiększenie temperatury większości ciał stałych, cieczy i gazów powoduje ich rozszerzenie (zwiększenie objętości). Rozszerzalność jest różna i zależy od rodzajów substancji, z której ciało jest zbudowane, jedynie rozszerzalność wszystkich gazów jest jednakowa (nie zależy od rodzaju gazu). Największą rozszerzalność mają gazy, a najmniejszą ciała stałe. Zjawisko rozszerzalności termicznej ciał wykorzystywano do budowy termometrów. O tym zjawisku należy pamiętać budując mosty, tory, przewody elektryczne, telefoniczne. Woda ma wyjątkową rozszerzalność, polega ona na tym, że przy ogrzewaniu od 0stopni celcjusza do 4 stopni celcjusza woda zmiejsza swoją objętość. Od 4 stopni celcjusza wzrostowi temperatury towarzyszy wzrost objętości wody

4. Zmiany stanów skupienia.
___________>>>sublimacja>>>___________
I_____topnienie______ ______parowanie____I
I I I
ciało stałe ciecz gaz
I____krzepnięcie_____I_____skraplanie_____I
I I
I__________<<

Proces topnienia - dla większości ciał fizycznych zachodzi w stałej ściśle określonej temperaturze zwanej temperaturą topnienia. Topnienie i krzepnięcie zachodzą w tej samej temperaturze (w temp. topnienia).

Zjawisko parowania zachodzi na powierzchni każdej cieczy i w dowolnej temperaturze. Szybkość parowania zależy od:
- rodzaju i powierzchni parującej cieczy,
- temp. otoczenia,
- ruchu powietrza nad parującą cieczą;

Wrzenie to zjawisko gwałtownego parowania w całej objętości cieczy i dla danej substancji zachodzi w ściśle określonej, stałej temperaturze, nazywanej temperaturą wrzenia. Temperatura wrzenia zależy od rodzaju cieczy i ciśnienia np. przy normalnym ciśnieniu woda wrze w 100 stopniach celcjusza, przy obniżonym ciśnieniu wrze poniżej 100 stopni celcjusza.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

WŁAŚCIWOŚCI MATERII 1. W akwarium pływają 3 rybki. Dla której z nich różnica między siłą wyporu a siłą ciężkości jest największa? Rysunek na dole:

WŁAŚCIWOŚCI MATERII 1. W akwarium pływają 3 rybki. Dla której z nich różnica między siłą wyporu a siłą ciężkości jest największa? Rysunek na dole:...

Fizyka

Kto miał kartkówke z fizyki z właściwości materii

Kto miał kartkówke z fizyki z właściwości materii...

Fizyka

Budowa i właściwości materii z działu magnetyzm

Budowa i właściwości materii z działu magnetyzm...

Fizyka

Fizyka 3 Teoria Właściwości materii Uczeń: 1. stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych i cieczy, na podstawie wyników pomiarów wyznacza gęstość cieczy i ciał stałych. Bardzo proszę żeby mi ktoś to napisał. z gór

Fizyka 3 Teoria Właściwości materii Uczeń: 1. stosuje do obliczeń związek między masą, gęstością i objętością ciał stałych i cieczy, na podstawie wyników pomiarów wyznacza gęstość cieczy i ciał stałych. Bardzo proszę �...

Fizyka

Proszę o pomoc w zeszycie ćwiczeń do Ciekawej Fizyki 1 gimnazjum, dział Właściwości materii. Jeżeli możecie, to napiszcie mi odpowiedzi z tego rozdziału, nawet kilku tematów.

Proszę o pomoc w zeszycie ćwiczeń do Ciekawej Fizyki 1 gimnazjum, dział Właściwości materii. Jeżeli możecie, to napiszcie mi odpowiedzi z tego rozdziału, nawet kilku tematów....

Fizyka

Cześć ;) . Mam jutro sprawdzian z FIZYKI ;/. i to jest z rodziału właściwości materii

Cześć ;) . Mam jutro sprawdzian z FIZYKI ;/. i to jest z rodziału właściwości materii...