Właściwości materii

1. Stany skupienia ciał.
Przyroda, wszystko co nasz otacza, składa się z różnych substancji. Każda substancja ma swoje charakterystyczne właściwości. Substancje występują w 3 stanach skupienia: stałym, ciekłym i lotnym. Na Ziemi tylko woda występuje w znacznych ilościach we wszystkich stanach skupienia.

2. Właściwości ciał.
Ciało stałe mają własny kształt i objętość (są mało ściśliwe).
Ciecze nie mają własnego kształtu (przyjmują kształt naczynia), mają własną objętość (są mało ściśliwe).
Gazy nie mają własnego kształtu ani objętości (są ściśliwe).

3. Rozszerzalność temperaturowa ciał.
Zwiększenie temperatury większości ciał stałych, cieczy i gazów powoduje ich rozszerzenie (zwiększenie objętości). Rozszerzalność jest różna i zależy od rodzajów substancji, z której ciało jest zbudowane, jedynie rozszerzalność wszystkich gazów jest jednakowa (nie zależy od rodzaju gazu). Największą rozszerzalność mają gazy, a najmniejszą ciała stałe. Zjawisko rozszerzalności termicznej ciał wykorzystywano do budowy termometrów. O tym zjawisku należy pamiętać budując mosty, tory, przewody elektryczne, telefoniczne. Woda ma wyjątkową rozszerzalność, polega ona na tym, że przy ogrzewaniu od 0stopni celcjusza do 4 stopni celcjusza woda zmiejsza swoją objętość. Od 4 stopni celcjusza wzrostowi temperatury towarzyszy wzrost objętości wody

4. Zmiany stanów skupienia.
___________>>>sublimacja>>>___________
I_____topnienie______ ______parowanie____I
I I I
ciało stałe ciecz gaz
I____krzepnięcie_____I_____skraplanie_____I
I I
I__________<<

Proces topnienia - dla większości ciał fizycznych zachodzi w stałej ściśle określonej temperaturze zwanej temperaturą topnienia. Topnienie i krzepnięcie zachodzą w tej samej temperaturze (w temp. topnienia).

Zjawisko parowania zachodzi na powierzchni każdej cieczy i w dowolnej temperaturze. Szybkość parowania zależy od:
- rodzaju i powierzchni parującej cieczy,
- temp. otoczenia,
- ruchu powietrza nad parującą cieczą;

Wrzenie to zjawisko gwałtownego parowania w całej objętości cieczy i dla danej substancji zachodzi w ściśle określonej, stałej temperaturze, nazywanej temperaturą wrzenia. Temperatura wrzenia zależy od rodzaju cieczy i ciśnienia np. przy normalnym ciśnieniu woda wrze w 100 stopniach celcjusza, przy obniżonym ciśnieniu wrze poniżej 100 stopni celcjusza.

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Rozwój poglądów na budowę materii

ODKRYWANIE MATERII

400 r.p.n.e.
Filozofowie greccy Demokryt i Epikur twierdzą, że materia składa się z małych, twardych, niewidzialnych cząstek zwanych atomami.
Przez setki lat panuje teoria Arystotelesa, według której ist...

Fizyka

Właściwości materii

1. Stany skupienia ciał.
Przyroda, wszystko co nasz otacza, składa się z różnych substancji. Każda substancja ma swoje charakterystyczne właściwości. Substancje występują w 3 stanach skupienia: stałym, ciekłym i lotnym. Na Z...

Fizyka

Budowa materii - rys historyczny

STAROŻYTNOŚĆ
Starożytni Grecy wierzyli, że cały wszechświat złożony jest z czterech żywiołów: ziemi, powietrza, ognia oraz wody. Tales z Miletu (620 - 540 p.n.e.), jeden z twórców szkoły jońskiej, zadawał sobie pytanie o "arch",...

Chemia

Budowa materii

1. Budowa atomów

 Każdy atom ma kształt kuli o promieniu ok. 10-7 m ( 0,1 nm = 100 pm). Największy atom posiada frans (87Fr).
 Jądro atomowe jest małe - 100 tyś. razy mniejsze od całego atomu, ale za to stanowi ok. 99,...

Chemia

Rozwój poglądów na temat buodwy materii [ budowa materii ]

ROZWÓJ POGLĄDÓW NA TEMAT BUDOWY MATERII

Jesteśmy otoczeni przez materię. Widzimy dookoła siebie przedmioty twarde lub miękkie, elastyczne lub sztywne, mocne lub delikatne, o różnych kolorach i zapachach, różne w dotyku. Są to li...

Fizyka

Budowa materii ,a elektryczność

1. Co to jest elektrotechnika?
Elektrotechnika jest nauką o wytwarzaniu, przesyłaniu, transmisji i rozprowadzaniu energii elektrycznej oraz jej praktycznym wykorzystaniu we wszystkich dziedzinach ludzkiej działalności, np. w przemyśle, gosp...