Renesansowa i barokowa koncepcja Boga i świata na podstawie Sonetu V Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i "Hymnu" Jana Kochanowskiego.

ŚWIAT w hymnie „czego...” został stworzony przez boga (świat jest dziełem sztuki boga, artystą jest Bóg w znaczeniu Deus-faber (rzemieślnik)).

Świat stworzony przez Boga jest piękny. Pieśń "Czego..." wyraża przekonanie, że piękno świata, dzieło Boga polega nie na urodzie poszczególnych elementów, ile na harmonii. Świat jest tworem Boga, dającego hojne dary, harmonijnie funkcjonujące niebo "uhaftowane gwiazdami" i ziemia okryta "rozlicznymi ziołami" - obraz doskonałej harmonii (topos pór roku, rytm dnia i nocy) · świat jest doskonały - stworzony przez Boga dla człowieka

· świat jest uporządkowany, Bóg stwarza ład i porządek, nie ma przypadkowości w świecie
· ład przyrody jest dowodem na istnienie Boga; Bóg jest sprawcą porządku, natury Ziemi i Kosmosu
· człowiek jest elementem natury, podlega jej prawom, stąd czerpie satysfakcję i wewnętrzną harmonię
· nie ma sprzeczności między światem doczesnym a życiem wiecznym

W pieśni "Czego chcesz od nas Panie" mamy dokładny obraz BOGA. Bóg panuje nad swoim stworzeniem i kieruje nim doskonale. Stwórca jest bliski człowiekowi, jest dobry, szczodrobliwy, łaskawy, hojny, nie skąpi dóbr; stworzył piękny, przyjazny, harmonijny, dający radość człowiekowi świat, człowiek może w nim pokładać nadzieje. Kochanowski składa hołd Bogu, za dar zycia za to, że stworzył ziemie, dzień, noc, deszcz itp. Bóg jest opiekunem człowieka, jest jego przyjacielem. Dlatego człowiek odważa się zwracać bezpośrednio do niego , wie, że jest miłosierny. Świadczy o tym fakt, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boga, oraz że Pan zesłał Swojego syna, aby pomóc człowiekowi.

Bóg ukazany jest także jako doskonały artysta (topos boga artysty), architekt, budowniczy, oraz gospodarz, który opiekuńczo rozpościera skrzydła nad ludźmi.

W poezji Szarzyński świat jest dynamiczny i pełen dysharmonii, jest niepojęty i chaotyczny. Świat, na którym żyje człowiek jest pełen czyhających nań zasadzek

Sonet 5 Mikołaja Sępa- Szarzyńskiego ukazuje, że Bóg jest istotą doskonałą, ale nie ma go w świecie materialnym. Jest odległy od człowieka, niezrozumiały i wymagający. Oczekuje od człowieka oddania i miłości, ale sam często tych uczuć nie potrafi człowiekowi odwzajemnić.

Człowiekowi nakazuje dokonać wyboru między bogiem a światem. Bóg jest celem ziemskiej wędrówki, poprzez swoją moc panuje nad ludźmi, jest dla nich dobry, ale wymaga posłuszeństwa. Człowiek za posłuszeństwo Bogu otrzymuje życie wieczne. Stwórca troszczy się o swój lud nagradzając go lub karząc.

Dodaj swoją odpowiedź