Ideał człowieka renesansu.

Twórcy renesansowi przedstawili w swych utworach, najważniejsze według nich, wzorce postępowań, którymi ludzie powinni kierować się w swoim życiu.

Według Giorgio Vasari człowiek powianiem być wszechstronnie uzdolniony. Zainteresowania powinny być różnorodne, jeżeli myśli nad jedną rzeczą powinien dostrzec i drugą. Jego radosne dzieła powinni podziwiać wszyscy, niezależnie od wieku czy płci. Każdy powinien być intelektualistą.

Baldassare Castiglione, artysta i dyplomata, w książce „Dworzanin” stworzył portret idealnego dworzanina i człowieka kulturalnego. Dworzanin powinien być wykształcony. Język łaciński i grecki powinien znać doskonale, gdyż w tych językach zostały napisane cudowne dzieła. Znać musi poetów, historyków, aby umiał pisać wiersze przede wszystkim we własnym ojczystym języku – włoskim,
a także w języku hiszpańskim i francuskim. Powinien uprawiać sport – pływać, skakać, biegać. Musi być uzdolniony muzycznie, a także artystycznie.

Największy poeta polskiego Renesansu, Jan Kochanowski, przedstawił ideał życia. Tym ideałem jest spokojne życie na wsi. Swoboda jest ceniona ponad wszystko. Nie dba się o skinienie. W każdej chwili może się najeść, napoić. To człowiek wybiera, co ma robić w danej chwili, nikt mu nie rozkazuje, nie zmusza.

Pisarz ukazujący w swej twórczości ideał człowieka to Mikołaj Rej. Uważał on, że Polak powinien być przede wszystkim dobrym gospodarzem, właścicielem ziemskim. Wszystkie cechy takiego wzorca przedstawił w utworze „ Żywot człowieka poczciwego”. Ziemianin cechował się gospodarnością. Zawsze dbał o rodzinę, planował pracę na każdą z pór roku oraz robił zapasy na zimę. Był przywiązany do swojej ziemi, dbał o nią, i szanował, gdyż to dzięki jej bogactwom dobrze mu się wiodło. Gospodarz był również pobożny, umiejętnie wykorzystywał wszystkie dary, jakie otrzymał od Boga. Nie bał się śmierci, gdyż według niego to naturalne zjawisko. Do swoich służących i pomocników odnosił się z dużym szacunkiem.

Renesans jest epoką różnorodną pod względem koncepcji człowieka. Niejeden artysta pokusił się, aby taki wzorzec stworzyć i rozpowszechnić. Podsumowując, funkcjonowało wówczas kilka ideałów osobowych, z których ludzie mogli, a nawet powinni brać przykład. Każdy miał szanse wyboru drogi, którą chciał pójść w życiu. Mógł zostać ziemianinem i przez swe życie cieszyć się pięknem przyrody, utrzymywać rodzinę i dbać o swą ziemię. Mógł wybrać inna drogę, np. życie na dworze królewskim i wszelkie obowiązki oraz przyjemności płynące z tego. Jeżeli miał talent, środki finansowe na edukacje i podróże oraz pragnął się dalej rozwijać, miał szansę zostać poetą. Twórcy renesansowi przedstawili wiele koncepcji człowieka.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

1. Ideał człowieka renesansu 2. wybitne postacie nowej epoki 3. współczesnie 'człowiek renesansu" oznacza

1. Ideał człowieka renesansu 2. wybitne postacie nowej epoki 3. współczesnie 'człowiek renesansu" oznacza...

Język angielski

1. co to jest ODRODZENIE 2. co to jest HUMANIZM 3. Ideał człowieka renesansu 4. Wybitne postacie nowej epoki 5. Dokończ- Współcześnie 'człowiek renesansu' oznacza... P R O S Z E O S Z Y B K A O D P O W I E D Z ! !

1. co to jest ODRODZENIE 2. co to jest HUMANIZM 3. Ideał człowieka renesansu 4. Wybitne postacie nowej epoki 5. Dokończ- Współcześnie 'człowiek renesansu' oznacza... P R O S Z E O S Z Y B K A O D P O W I E D Z ! !...

Język angielski

porównaj ideał człowieka renesansu z ideałem człowieka baroku

porównaj ideał człowieka renesansu z ideałem człowieka baroku...

Język polski

ideał człowieka renesansu

ideał człowieka renesansu...

Język angielski

przedctaw ideał człowieka renesansu

przedctaw ideał człowieka renesansu...

Język angielski

Pomocy!!! Przedstaw ideał człowieka renesansu. Daje naj.

Pomocy!!! Przedstaw ideał człowieka renesansu. Daje naj....