Zasada pisowni: "rz", "ż", "ó", "u", "ch", "h"

"Rz" piszemy, gdy:
- w wyrazach wymienia się na "r",
- Rz piszemy w zakończeniach wyrazów: -arz, -erz (mierz mistrz)
- Rz piszemy po spółgłoskach: b, p, d, t, g, k, ch, j, w,

Wyjątki:
wyrazy: bukszpan, gżegżółka, kształt, kszyk (nazwa ptaka), piegża (nazwa ptaka), pszczoła, Pszczyna, pszenica, pszenżyto,

w przymiotnikach zakończonych na: - szy, - ejszy, np.: lepszy, nowszy, najlepszy, najnowszy, ładniejszy, mocniejszy, najładniejszy, najmocniejszy.

"Ż" piszemy, gdy:
- wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: g, dz, h, z, ź, s
- Ż piszemy w wyrazach zakończonych na: -aż, -eż
- Ż piszemy po literach: l, ł, r, n,

"U" piszemy:
- w zakończeniach rzeczowników: un, unek, uchna, uszka, uszek, uch, us, usia
- U piszemy w czasownikach zakończonych na: uj ujesz uje
- U piszemy w czasownikach typu: czuć, kuć, kłuć, pruć, snuć, np.: czuje, kuję, kłuję, pruję, snuję.

"Ó" piszemy, gdy:
- wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: o, e, a
- Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: -ów
- Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: -ówka

Wyjątki: skuwka, wsuwka, zasuwka.

- Ó piszemy w wyrazach zakończonych na: -ówna
- Ó piszemy na początku wyrazów: ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówcześnie, ówdzie.

"Ch" piszemy, gdy:
- wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: sz
- Ch piszemy po literze s np.: schab, schody, wschód.
- Ch piszemy na końcu wyrazów, np.: na drogach, orzech, zuch.

Wyjątki: druh, Boh (nazwa rzeki).

"H" piszemy, gdy:
- wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: g, ż, z, dz

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Zasada pisowni "pojechalismy" dlaczego przez "ch"?

Zasada pisowni "pojechalismy" dlaczego przez "ch"?...

Język polski

polacz w pary wyrazy w ktorych obowiazuje ta sama ZASADA pisowni rz malarz orzech kolarz kurz grzejnik sprzedawca starzec rowerzysta

polacz w pary wyrazy w ktorych obowiazuje ta sama ZASADA pisowni rz malarz orzech kolarz kurz grzejnik sprzedawca starzec rowerzysta...

Język polski

Czytałbym (zasada pisowni)

Czytałbym (zasada pisowni)...

Język polski

jaka jest zasada pisowni wyrazu nie musisz?

jaka jest zasada pisowni wyrazu nie musisz?...

Język polski

zasada pisowni nieswojo

zasada pisowni nieswojo...

Język polski

zasada pisowni wyrazu ,,przywiózł'? chodzi o ó xd

zasada pisowni wyrazu ,,przywiózł'? chodzi o ó xd...