Co wywalczyli Polacy i jakie są przyczyny Wiosna Ludów 1848 rok.

Co wywalczyli Polacy i jakie są przyczyny Wiosna Ludów 1848 rok.
Odpowiedź

Skutki Wiosny Ludów 1848-1849Robotnicy zaczęli się bardziej przychylać socjalistycznym ideom drogi.Wprowadzono rządy konstytucyjne w wielu krajach Europy i poszerzono swobody obywatelskie.Wzrost znaczenia chłopstwa.Wzrost wpływy burżuazji.Stworzono warunki do pełnego rozwoju kapitalizmu.Zniknęła ostatecznie pańszczyzna i więzi feudalne na wsi.

Dodaj swoją odpowiedź