Właściwości fizyczne i chemiczne wody

Właściwości wody

Fizyczne:
- ciecz
- bezbarwna
- bezwonna
- zmienia swoje stany skupienia
- jest polarna

Chemiczne:
- reaguje z metalami
- jest rozpuszczalnikiem dla wielu związków organicznych
- nie pali się
- nie podtrzymuje spalania

Zastosowanie:
- w gospodarstwie
- do codziennego użytku

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Opisz właściwości fizyczne i chemiczne wody: a)stan skupienia b)barwa c)właściwości mechaniczne(kowalność, ciągliwość, kruchość, twardość) d)gęstość e)połysk f)właściwości magnetyczne g)temperatura wrzenia i topnienia h)smak i)zapach j)palność k)aktywność

Opisz właściwości fizyczne i chemiczne wody: a)stan skupienia b)barwa c)właściwości mechaniczne(kowalność, ciągliwość, kruchość, twardość) d)gęstość e)połysk f)właściwości magnetyczne g)temperatura wrzenia i topnienia h)smak i)...

Chemia

Właściwości fizyczne i chemiczne wody

Właściwości wody

Fizyczne:
- ciecz
- bezbarwna
- bezwonna
- zmienia swoje stany skupienia
- jest polarna

Chemiczne:
- reaguje z metalami
- jest rozpuszczalnikiem dla wielu związków org...

Chemia

Właściwosci fizyczne i chemiczne etanolu i metanolu

Właściwości fizyczne i chemiczne metanolu i etanolu:
- są to ciecze bezbarwne
- lżejsze od wody
- dobrze rozpuszczają się w wodzie
- mają charakterystyczny zaoach
- piekący smak
- etanol wrze w 78*C
- uleg...

Chemia

Sole - otrzymywanie, zastsowanie oraz właściwości fizyczne i chemiczne

Azotan srebra

Azotan(V) srebra(I), AgNO3 - nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu azotowego i srebra. Związek ten został odkryty przez Alberta Wielkiego.
Otrzymuje się go w reakcji stężonego kwasu azotowego z metalicznym sre...

Chemia

Dokonaj podziału właściwości sodu (a-f) na fizyczne i chemiczne. a) substancja stała b) ma barwę srebrzystą c) reagują z wodą i kwasami d) ma gęstość mniejszą od gęstości wody e) przewodzi prąd elektryczny f) łatwo utlenia się na powietrzu FIZYCZ

Dokonaj podziału właściwości sodu (a-f) na fizyczne i chemiczne. a) substancja stała b) ma barwę srebrzystą c) reagują z wodą i kwasami d) ma gęstość mniejszą od gęstości wody e) przewodzi prąd elektryczny f) łatwo utlenia si...

Chemia

Litowce - występowanie i właściwości fizyczne

Występowanie i właściwości fizyczne.
Żaden z litowców nie występuje w stanie wolnym ze względu na dużą reaktywność. Najczęściej występujące pierwiastki to sód i potas. Sód występuje w postaci halitu (soli kamiennej) NaC...