Cywilizacje Starożytnego Wschodu

1. Cechy charakterystyczne cywilizacji starożytnego Wschodu
a) położenie w dolinach wielkich rzek (komunikacja, rybołówstwo, rozwój rolnictwa)
EGIPT – Nil
MEZOPOTAMIA – Tygrys i Eufrat
INDIE – Indus i Ganges
CHINY – Huanghe i Jangcy
b) gospodarka
- rolnictwo na glebach aluwialnych (muł) opartych na wylewach rzek i systemach irygacyjnych (budowa kanałów)
- rzemiosło (garncarstwo i tkactwo)
- gospodarka samowystarczalna
- handel wymienny
- miasta (rola obronna, siedziba władcy, uprawa roli, miejsce składania ofiar, budownictwo monumentalne)
c) państwa
- powstawały z potrzeb obronnych i organizacji rolnictwa
- ustrój tych państw to monarchia despotyczna, czyli absolutna (władca ustanawia prawo, ale sam mu nie podlega)
- autorytet władcy opierał się na tym, iż uważano go za boga bądź syna boga
- państwo miało charakter teokratyczny (wszystkie prawa wywodzą się z religii)
- władcy rządzili państwem przy pomocy:
urzędników
kapłanów
wojska

2. Rozwój pisma
- służyło początkowo rejestracji danin, wydatków, przychodów i formułowaniu rozporządzeń królewskich
- początkowo pismo obrazkowe (najstarsze powstało w Mezopotamii)
- stworzyli je Sumerowie

MEZOPOTAMIA – najpierw pismo obrazkowe potem klinowe (gliniane tabliczki)
EGIPT – hieroglify (pismo święte
– pismo hieratyczne (kapłani)
– demotyczne (ludu)
CHINY – system znaków malowanych na jedwabiu, później papierze

3. Osiągnięcia cywilizacji starożytnego Wschodu
EGIPT
- piramidy, sfinksy
- papirus, pismo, atrament
„ Księga umarłych ”
- trepanacja czaszki, balsamowanie ciała
- rozwinięcie astronomii
- kalendarz oparty na obserwacji gwiazdy Syriusz
- systemy irygacyjne

MEZOPOTAMIA
- ziguraty, wieża Babel, cegła wypalana
- pismo, kodeks Hammurabiego
- ogrody Semiramidy (wiszące ogrody)
(NABUCHODONOZOR twórca ogrodów, król Syrii)
- systemy liczenia ALGEBRA
- machiny oblężnicze MIARY, WAGI
- szkło

CHINY
- porcelana
- druk
- proch
- jedwab
- kompas
- wyroby z laki
- mur chiński
- świątynia słońca

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Cywilizacje Starożytnego Wschodu

1. Cechy charakterystyczne cywilizacji starożytnego Wschodu
a) położenie w dolinach wielkich rzek (komunikacja, rybołówstwo, rozwój rolnictwa)
EGIPT – Nil
MEZOPOTAMIA – Tygrys i Eufrat
INDIE – Indus i Ganges

Historia

Czynniki cywilizacyjne Starożytnego Wschodu, które wpłynęły na cywylizację współczesną.

Cywilizacja określa poziom rozwoju społeczeństw i stanowi najwyższy poziom ich organizacji. To nie tylko dorobek kulturowy i materialny, lecz także ustrój polityczny, handel i religia.

Pierwsze cywilizacje powstały na obszarze staro...

Historia

Osiągnięcia cywilizacyjne ludów starożytnego wschodu.

Swoją pracę chciałabym rozpocząć od wyjaśnienia pojęcia cywilizacja. Otóż cywilizacja jest to rozwój społeczny i kulturalny, jaki i materialny, osiągnięty w etapie społeczno- historycznym. Tak, więc osiągnięciami cywilizacyjnymi lud...

Historia

Religie Starożytnego Wschodu.

Starożytny Wschód to trzy odrębne cywilizacje: Egipt, Bliski Wschód( obszar od Morza Egejskiego do Morza Śródziemnego po wschodni Afganistan i północno-wschodnią Afrykę) oraz Daleki Wschód( Chiny i inne kraje wschodniej Azji). Ich dzieje ...

Historia

Osiągnięcia cywilizacyjne ludów starożytnego Wschodu.

Starożytny Wschód rozwijał się w bardzo szybkim tempie. Ludność mieszkająca na tamtych terenach wzbogacała swoją kulturę kolejno o pismo, malarstwo, rzeźbę, przydatne wynalazki i ogromne budowle. Ludy starożytne zapoczątkowały tym sam...

Historia

Pismo i nauka w cywilizacjach Starożytnego Wschodu.

Najstarsze cywilizacje. Człowiek pierwotny, zależny wraz z całym światem zwierzęcym od otaczającej go przyrody, odgrywał wśród niej przez długie tysiąclecia stosunkowo skromną rolę. Choć powoli, ale jednak stale, rola ta nabierała zna...