Liczby po Rosyjsku

Jeden - один (zapis fonetyczny: odin)

Dwa - два (zapis fonetyczny: dva)

Trzy - три (zapis fonetyczny: tri)

Cztery - четыре (zapis fonetyczny: chetyre)

Pięć - пять (zapis fonetyczny: pyat)

Sześć - шесть (zapis fonetyczny: shest)

Siedem - семь (zapis fonetyczny: sem)

Osiem - восемь (zapis fonetyczny: vosem)

Dziewięć - девять (zapis fonetyczny: devyat)

Dziesięć - десять (zapis fonetyczny: desyat)

Jedenaście - одиннадцать (zapis fonetyczny: odinnadtsat)

Dwanaście - двенадцать (zapis fonetyczny: dvanadtsat)

Trzynaście - тринадцать (zapis fonetyczny: trinadtsat)

Czternaście - четырнадцать (zapis fonetyczny: chetyrenadtsat)

Piętnaście - пятнадцать (zapis fonetyczny: pyatnadtsat)

Szesnaście - шестнадцать (zapis fonetyczny: shestnadtsat)

Siedemnaście - семнадцать (zapis fonetyczny: semnadtsat)

Osiemnaście - восемнадцать (zapis fonetyczny: vosemnadtsat)

Dziewiętnaście - девятнадцать (zapis fonetyczny: devyatnadtsat)

Dwadzieścia - двадцать (zapis fonetyczny: dvadtsat)

Dodaj swoją odpowiedź
Język rosyjski

zapisać te liczby po rosyjsku bez żadnego zmieniania itp po prostu zapisać je po rosyjsku. 345, 876, 439,297, 154, 623, 18

zapisać te liczby po rosyjsku bez żadnego zmieniania itp po prostu zapisać je po rosyjsku. 345, 876, 439,297, 154, 623, 18...

Język rosyjski

jak czyta się liczby od 1 do 20 po rosyjsku

jak czyta się liczby od 1 do 20 po rosyjsku...

Język rosyjski

napiszcie mi prosze liczby od 1 do 1000 po rosyjsku. jak sie wymawia na dzis !

napiszcie mi prosze liczby od 1 do 1000 po rosyjsku. jak sie wymawia na dzis !...

Język rosyjski

napiszcie liczby od 1 do 100 po rosyjsku

napiszcie liczby od 1 do 100 po rosyjsku...

Język polski

"Syzyfowe Prace" Stefana Żeromskiego - streszczenie szczegółowe

1.
Był wietrzny i mroźny dzień, czwartego stycznia, termin odstawienia Marcinka do szkoły. Państwo Borowiczowie postanowili odwieźć jedynaka na miejsce. Przed domem stały malowane sanie, przygotowane do drogi. Około pierwszej po połudn...