Opis tarczy Achillesa

Misternie wyrzeźbiona tarcza była wykonana ze srebra, złota, cyny i miedzi. Składała się z pięciu warstw, na których Hefajstos wyrzeźbił sceny z życia wzięte.

Pierwszy okrąg przedstawiał niebo, morze i ziemię. Potem widoczne były: słońce, księżyc, planety i gwiazdy. Następnie umieścił na tarczy obrazki dwóch miast. W jednym z nich trwały przygotowania do wesela. Widać było taneczny korowód młodzieży, stojące przed domami kobiety. W rynku ludzie przyglądali się posiedzeniu sądu. Przed Temidą stali dwaj mężczyźni skłóceni o okup za zabójstwo, a przed sędziami leżały dwie monety. W drugim przedstawionym na tarczy mieście trwało oblężenie. Na murach stał tłum starców, kobiet i dzieci. Wojsko wyruszało z miasta, aby spotkać się z nieprzyjacielem. Na czele armii Hefajstos wyrzeźbił Aresa i Atenę. Dalej widoczny był wodopój, za którym ukryło się wojsko. Do wodopoju ciągnęły stada owiec i wołów, a za nimi szli dwaj pasterze. Kolejna scena pokazywała, jak wojsko zabija pasterzy, a pędzące na rumakach inne oddziały napadają na wojowników.

W następnym okręgu bóg-kowal wyrył żyzne i szerokie pole, a na nim oraczy. Niektórzy z nich odpoczywali i pili wino. Potem ukazane były żniwa. Żniwiarze kosili zboże sierpami, młodzi chłopcy podbierali wiązki, a inni wiązali je wsnopy. Na polu stał mężczyzna z berłem i uśmiechał się.

Kolejny okrąg przedstawiał winnicę, po której ścieżkach młodzi ludzie szli z koszami pełnymi owoców. Potem Hefajstos wyrzeźbił pastwisko nad brzegiem rzeczki, gdzie pasterze strzegli stada za pomocą psów. Dalej ukazana była napaść lwów na stado i pogoń pasterzy za drapieżnikami. Na kolejnych scenach widoczne były lwy, posilające się porwanym wołem. Następnym obrazem była łąka w dolinie, na której pasły się srebrne owce. Widać było szałasy, stajnie, zagrody, pomiędzy którymi tańczyli chłopcy i dziewczęta. Wokół bawiących się, stała gromada gapiów, wśród których widoczny był pieśniarz i dwaj kuglarze, fikający koziołki. Wokół tarczy Hefajstos wyrzeźbił rzekę Okean.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Opis tarczy Achillesa.

Opis tarczy Achillesa....

Język polski

Opis tarczy Achillesa

Tarcza stanowila bardzo wazna czesc wyposażenia każdego rycerza. Ponieważ Patrokles, potrzebował zbroi i tarczy, Achilles postanowił pożyczyć mu swoją. Matka Achilla poprosiła Hefajstosa, aby zrobił dla jej syna nową. Tarcza ta wykonana b...

Język polski

Analiza fragmentu „Iliady” - pieśni XVIII – Sporządzenie tarczy Achillesa Homera.

Iliada Homera jest to epopeja bohaterska i batalistyczna; składająca się z 24 pieśni dziesiątego roku walk o Troję począwszy od gniewu Achillesa, aż do pogrzebu Hektora. Jedną z pieśni, która jest przedmiotem mojej analizy jest pieśń XV...

Język polski

Antyk cechy epoki ....

ANTYK
Mity jako element składowy kultury antycznej.
1. Antyczna kultura grecka i rzymska jako czynnik, który na długie wieki zdeterminował europejskie kanony piękna z uwagi na to, że jej dzieła uznano za doskonałe, klasyczne, mogące...

Język polski

Zagadnienia maturalne

Jak rozumiesz określenie "Bogowie jak ludzie - ludzie jak bogowie"?
Zdaniem tym określa się często bohaterów mitologii i wywodzącej się z niej literatury. Prezentuje ona bowiem bogów greckich, którzy są ogromnie podobni do ludzi, mają...