Wady i zalety polskiej szlachty

Wady:
1. łamanie prawa
2. anarchia
3. awanturnictwo
4. egoizm
5. pycha
6. pijaństwo


Zalety:
1. odwaga
2. gościnność
3. religijność
4. patriotyzm
5. obyczajowość

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Napisze mi ktoś wady i zalety szlachty polskiej w panu Tadeuszu z przykładami?

Napisze mi ktoś wady i zalety szlachty polskiej w panu Tadeuszu z przykładami?...

Język angielski

Stwórz notatkę o polskiej Szlachcie. Uwzględnij w niej wady i zalety szlachty. Wzór: 1. Szlachta...... -....... -...... -.......

Stwórz notatkę o polskiej Szlachcie. Uwzględnij w niej wady i zalety szlachty. Wzór: 1. Szlachta...... -....... -...... -..........

Język polski

jakie są wady i zalety szlachty polskiej

jakie są wady i zalety szlachty polskiej...

Język polski

Ocena Mickiewicza polskiej szlachty-wady i zalety

Ocena Mickiewicza polskiej szlachty-wady i zalety...

Język polski

Wymieńcie wady i zalety szlachty polskiej w Panu Tadeuszu.

Wymieńcie wady i zalety szlachty polskiej w Panu Tadeuszu....