Wady i zalety polskiej szlachty

Wady:
1. łamanie prawa
2. anarchia
3. awanturnictwo
4. egoizm
5. pycha
6. pijaństwo


Zalety:
1. odwaga
2. gościnność
3. religijność
4. patriotyzm
5. obyczajowość

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Wady i zalety polskiej szlachty

Wady:
1. łamanie prawa
2. anarchia
3. awanturnictwo
4. egoizm
5. pycha
6. pijaństwo


Zalety:
1. odwaga
2. gościnność
3. religijność
4. patriotyzm
5. obyczajowość...

Język polski

Charakterystyka polskiej szlachty za czasów "Pana Tadeusza".

Szlachta polska opisana została w epopei Adama Mickiewicza pt. Pan Tadeusz. Autor opisał zarówno jej wady jak i zalety.
Szlachta wywodzi się z rycerstwa. Podzielona jest ona na trzy stany: najbogatszą, średnio zamożną oraz zaściankową...

Język polski

Opis szlachty polskiej w "Panu Tadeuszu"

WSTĘP:
"Pan Tadeusz" ukazuje tylko jedną klasę społeczną - szlachtę. A. Mickiewicz w epopei w bardzo interesujący sposób przedstawia nam świat szlachecki.
Prezentuje on czytelnikom rozwarstwienie szlachty polskiej, które jest spow...

Język polski

Zalety i wady sarmatyzmu w ujęciu pisarzy oświecenia

W XVII i XVIII wieku wśród polskiej szlachty ugruntowała się ideologia zwana sarmatyzmem. Jej podstawą była teza o pochodzeniu polskiej szlachty od Sarmatów, ludu, który w starożytności żył nad Wołgą i toczył walki z imperium rzymskim...

Język polski

Wizerunek Sarmaty w literaturze polskiej. Przedstaw jego ewolucję i porównaj sposoby kreowania na podstawie wybranych utworów

1.
Sarmatyzm to ideologia i styl życia szlachty polskiej- głównie średniozamożnej i biedniejszej, w mniejszym stopniu magnaterii. Był formacją kulturową, która ostatecznie ukształtowała się w Polsce na początku XVII wieku i stanowi...

Historia

Zalety i wady demokracji szlacheckiej

Demokracja szlachecka jak każdy ustrój miała swoje zalety i wady. Jednak trzeba zaznaczyć, że Rzeczpospolita Polska za czasów demokracji szlacheckiej nie funkcjonowała tak jak powinna, gdyż szlachta w ogromnej większości nie zgłaszała si...