Plan Barbarossa

Barbarossa Plan, nazwa niemieckiego planu napaści i prowadzenia wojny z ZSRR. Zatwierdzony przez A. Hitlera w grudniu 1940. Plan ten zakładał przeprowadzenie uderzeń lądowych i powietrznych wojsk niemieckich we współdziałaniu z armią fińską, rumuńską, węgierską, które miały doprowadzić do rozbicia głównych sił Armii Czerwonej na zachód od Dźwiny i Dniepru.

W drugiej fazie walk zakładano zniszczenie politycznych i ekonomicznych centrów ZSRR, zdobycie Moskwy, Leningradu i Kijowa. Jako zadanie następne - dotarcie wojsk niemieckich do linii Archangielsk - Wołga - Astrachań.

BARBAROSSA PLAN, kryptonim niemieckiego planu agresji na ZSRR; opracowany 1940, przewidywał niespodziewane i błyskawiczne uderzenie wojsk, zrealizowany 1941.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Plan Barbarossa

Barbarossa plan, nazwa niemieckiego planu napaści i prowadzenia wojny z ZSRR. Zatwierdzony przez A. Hitlera w grudniu 1940. Plan Barbarossa zakładał przeprowadzenie uderzeń lądowych i powietrznych wojsk niemieckich we współdziałaniu z armią...

Historia

Plan Barbarossa.

Barbarossa plan, nazwa niemieckiego planu napaści i prowadzenia wojny z ZSRR. Zatwierdzony przez A. Hitlera w grudniu 1940. Plan Barbarossa zakładał przeprowadzenie uderzeń lądowych i powietrznych wojsk niemieckich we współdziałaniu z armią...

Historia

Plan Barbarossa 1940

Barbarossa plan, nazwa niemieckiego planu napaści i prowadzenia wojny z ZSRR. Zatwierdzony przez A. Hitlera w grudniu 1940. Plan Barbarossa zakładał przeprowadzenie uderzeń lądowych i powietrznych wojsk niemieckich we współdziałaniu z armią...

Język angielski

Wyjaśnij pojęcia: - bitwa graniczna - Westerplatte - plan "Fall Weiss" - plan Barbarossa - plan Burza - Godzina W - bitwa o Anglię - Holokaust - słynne pomniki II wojna światowa - Armia Krajowa - Polskie Państwo Podziemne - Powstanie warszawskie (pojęcie)

Wyjaśnij pojęcia: - bitwa graniczna - Westerplatte - plan "Fall Weiss" - plan Barbarossa - plan Burza - Godzina W - bitwa o Anglię - Holokaust - słynne pomniki II wojna światowa - Armia Krajowa - Polskie Państwo Podziemne - Powstanie warszawsk...

Język angielski

1.Bitwa o Anglie i jej charakter 2. Koalicja antyhitlerowska i jej członkowie 3. plan barbarossa i jego skutki 4.w jakich okolicznościach i kiedy usa przyłączyły się do II wojny światowej 5.w jakich okolicznościach alianci zaczęli odnosić sukcesy w wa

1.Bitwa o Anglie i jej charakter 2. Koalicja antyhitlerowska i jej członkowie 3. plan barbarossa i jego skutki 4.w jakich okolicznościach i kiedy usa przyłączyły się do II wojny światowej 5.w jakich okolicznościach alianci zaczęli odnos...

Język angielski

przedstaw na czym polegał niemiecki plan barbarossa

przedstaw na czym polegał niemiecki plan barbarossa...