Metan - właściwości fizyczne i chemiczne

Metan - wzór sumaryczny: CH4

Wzór strukturalny

     H
|
H - C - H
|
H


Właściwości fizyczne
- gaz
- bezbarwny
- lżejszy od powietrza
- bardzo słabo rozpuszczany w wodzie
- bezwonny

Właściwości chemiczne
- palny
- tworzy mieszaniny wybuchowe z tlenem i z powietrzem
- nietoksyczny
- mało reaktywny

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Porównaj właściwości węglowodorów nasyconych, nienasyconych i aromatycznych.

Węglowodory nasycone (alkany) są najprostszymi pod względem budowy związkami organicznymi. Związki te są zbudowane wyłącznie z węgla i wodoru, a atomy węgla w ich cząsteczkach połączone są ze sobą wiązaniami pojedynczymi. Po dołącz...

Chemia

Węglowodory nasycone - alkany.

Weglowodory nasycone są to zwiazki zawierajace tylko wegiel i wodór przy czym
wszystkie atomy wegla w czasteczcesą połączone wiazaniem pojedyńczym (C-C).

METAN-CH4
ETAN-C2H6
PROPAN-C3H8
BUTAN-C4H10
PENTAN-C5H12

Chemia

Budowa,otrzymywanie,właściwości chemiczne i fizyczne i zastosowania : METAN ,ETAN,ETYN PILNE :)POTRZEBUJE NA ZALUICZENIE SEMESTRU WIĘC MUSI SIĘ WSZYSTKO ZGADZAĆ DAM NAJ:)))))))))))

Budowa,otrzymywanie,właściwości chemiczne i fizyczne i zastosowania : METAN ,ETAN,ETYN PILNE :)POTRZEBUJE NA ZALUICZENIE SEMESTRU WIĘC MUSI SIĘ WSZYSTKO ZGADZAĆ DAM NAJ:)))))))))))...

Chemia

Węglowodory

1.Węglowodory dzielimy na :łańcuchowe i pierścieniowe.
*nasycone *nasycone
-alkany -cykloalkany
*nienasycone *nienasycone
-alkeny -cykloalkeny
-alkiny -cykloalkiny

WęGLOWODORY- to zwiąki chemiczne których cz�...

Chemia

Budowa, nazewnictwo i właściwości alkoholi jednowodorotlenowych

1)Budowa alkoholi.
2)Szereg homologiczny alkoholi.
3)Rzędowość alkoholi.
4)Właściwości fizyczne alkoholi (metanol i etanol).
5)Właściwości chemiczne alkoholi.


Alkohole zawierające jedną grupę hydroksylową n...