Charakterystyka Marcina Borowicza

Głównym bohaterem powieści Stefana Żeromskiego pt.: "Syzyfowe prace" jest Marcin Borowicz. Jest on ośmioletnim, rozpuszczonym chłopcem o czarnych oczach, pochodzącym ze zubożałej rodziny szlacheckiej.

Poznając jego losy wyraźnie widać, że od początku Ojczyzna bardzo uwidacznia się w jego życiu. Tuż po powstaniu styczniowym jego rodzice tracą część ziemi. Borowicz początkowo uczy się w szkole elementarnej w Owczarach, później w gimnazjum w Klerykowie.

Marcin, od młodych lat jest chłopcem wesołym, żywym i ciekawym świata. W chwili wyjazdu ogarnia go samotność, bardzo tęskni za rodzicami, staje się nieśmiały i małomówny. Z czasem uczy się pokonywać smutek, ośmiela się, powoli przyzwyczaja się do nowej sytuacji i do posługiwania się językiem rosyjskim.

Po śmierci matki czuje się samotny jak nigdy dotąd, okazuje się to jego największą tragedią. Z biegiem czasu zapomina o smutku, poznaje nowych kolegów, zaczyna się uczyć .Ojczyzna w jego życiu początkowo nie ma znaczenia, nie interesuje się polityką ani literaturą polską. Łatwowierność i uległość chłopca objawia się w rusyfikacji. Jest on posłuszny rusyfikatorom. Marcin wyrzeka się nawet własnej polskości, religii oraz poglądów na świat, czego potwierdzeniem staje się lekcja z Kostriulewem.

Momentem ewolucji w życiu Borowicza jest lekcja języka polskiego, na której to jego kolega Zygier daje dowód swego patriotyzmu popisując się wiedzą o Polsce. W tym momencie Marcin zmienia swój system wartości. Dojrzewa, staje się patriotą, zaczyna interesować się polską literaturą. Jest silny, dojrzały, lojalny, a także wrażliwy, uczuciowy i delikatny w momencie kiedy zakochuje się w Annie Stogowskiej — "Birucie". Jest niezależny, przeciwstawia się rusyfikatorom. Kończąc gimnazjum jest człowiekiem dojrzałym moralnie, jest prawdziwym Polakiem — patriotą.

Moim zdaniem Marcin jest postacią pozytywną, choć z początku jest słaby psychicznie, z biegiem czasu wyrasta z niego dojrzały chłopiec. Jest przykładem młodzieży, która także walczyła z zaborcami. Zasługuje on na podziw i szacunek.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Charakterystyka Marcina Borowicza "Syzyfowe prace".

„Syzyfowe prace”-
charakterystyka Marcina Borowicza


Głównym bohaterem powieści Stefana Żeromskiego pt. „Syzyfowe prace” jest Marcin Borowicz.
Był synem dzierżawcy ziemskiego w Gawronkach. Zapoznajemy się z nim...

Język polski

Charakterystyka Marcina Borowicza i Marcina Radka . :)

Charakterystyka Marcina Borowicza i Marcina Radka . :)...

Język polski

Charakterystyka Marcina Borowicza - "Syzyfowe prace" S. Żeromskiego.

Charakterystyka Marcina Borowicza

Marcin Borowicz to główny bohater powieści Stefana Żeromskiego pt. ?Syzyfowe prace?. Chłopiec pochodzi ze zubożałej szlacheckiej rodziny mieszkającej we wsi Gawronki, która straciła sporą częś...

Język polski

Charakterystyka Marcina Borowicza.

Charakterystyka Marcina Borowicza

Głównym bohaterem powieści Stefana Żeromskiego pt: ?Syzyfowe prace? jest Marcin Borowisz. Jest on ośmioletnim synem państwa Borowiczów, Pochodzi on z zubożałej rodziny szlacheckiej z Gawronek , kt�...

Język polski

"Syzyfowe prace" Stefan Żeromski charakterystyka Marcina Borowicza na podstawie rozdziału 1 na poniedziałek :)

"Syzyfowe prace" Stefan Żeromski charakterystyka Marcina Borowicza na podstawie rozdziału 1 na poniedziałek :)...

Język polski

Charakterystyka Marcina Borowicza Punkty które musza się znaleźć ; Pochodzenie Wychowanie/ Rodzina Wykształcenie Stosunek do szkoły Cechy charakteru Świadomość narodowa

Charakterystyka Marcina Borowicza Punkty które musza się znaleźć ; Pochodzenie Wychowanie/ Rodzina Wykształcenie Stosunek do szkoły Cechy charakteru Świadomość narodowa...