Zad1 Wskaż wśród podanych wyrażeń przyczyny i skutki wielkich odkryć geograficznych do Indi Ferdynand Magellan,Bartłomiej Diaz,Krzysztof Kolumb,Vasco da Gama poszukiwał drogi morskiej do Indi,a odkrył Amerykę Jego wyprawa dowiodła że Ziemia ma kulis

Zad1 Wskaż wśród podanych wyrażeń przyczyny i skutki wielkich odkryć geograficznych do Indi Ferdynand Magellan,Bartłomiej Diaz,Krzysztof Kolumb,Vasco da Gama poszukiwał drogi morskiej do Indi,a odkrył Amerykę Jego wyprawa dowiodła że Ziemia ma kulisty kształt Jako pierwszy Europejczyk dotarł do Indi drogą morską Odkrył południowy kraniec Afryki
Odpowiedź

1 Kolumb 2 Vasco da Gama 3.Ferdynand 4 Diaz

1 kolumb 2 fredynant magellan 3 bartłomiej diaz 4vasco da gamy

Dodaj swoją odpowiedź