Plan wydarzeń mitu Dedal i Ikar

1. Panowanie króla Minosa na Krecie.
2. Umiejętności Dedala.
3. Tęsknota Mistrza za ojczyzną.
4. Wspaniały pomysł Dedala
5. Przestroga ojca przed podróżą.
6. Lot ojca i syna.
7. Upadek Ikara.
8. Pochowanie Syna przez Ojca.
9. Dalsze życie Dedala.


Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Plan wydarzeń mitu Dedal i Ikar

1. Panowanie króla Minosa na Krecie.
2. Umiejętności Dedala.
3. Tęsknota Mistrza za ojczyzną.
4. Wspaniały pomysł Dedala
5. Przestroga ojca przed podróżą.
6. Lot ojca i syna.
7. Upadek Ikara.
8. Pochowanie Syna ...

Język polski

Plan wydarzeń "Mitu o Dedalu i Ikarze"

Dedal - pomysłowy, roztropny, przewidujący, doświadczony.
Ikar - młody, niedoświadczony, marzycielski, żądny przygód.

Plan wydarzeń
1. Życie na Krecie.
2. Dedal budowniczym labiryntu.
3. Chęć...

Język polski

Słownik kultury antycznej

Iliada, Ilias Z greckiego - Pieśń o Ilionie), grecki poemat epicki, prawdopodobnie z VIII w. p.n.e., przypisywany Homerowi, napisany heksametrem daktylicznym, podzielony na 24 księgi przez uczonych aleksandryjskich w II w. p.n.e. Akcja Iliady roz...