Wzory z elektrostatyki

OPÓR ZASTĘPCZY W ŁĄCZENIACH RÓWNOLEGŁYCH:
1/Rz = 1/R1 1/R2 1/R3

OPÓR ZASTĘPCZY W ŁĄCZENIACH SZEREGOWYCH:
Rz = R1 R2 R3

NAPIĘCIE:
U=W/q
U--> V
W--> J
q--> C

NATĘŻENIE:
I= Q/t
I--> A
Q--> C
t--> s

CZAS:
t=Q/I

ŁADUNEK:
Q=I*t

PRAWO OHMA


NAPIĘCIE:
U=R*I

NATĘŻENIE:
I=U/I

OPÓR ELEKTRYCZNY:
R=U/I
MOC:
P= W/t = U*I

PRACA:
W= U*I*t
W=P*t
W=mgh
W= U*Q

NATĘŻENIE:
I= P/U

U --> V
W --> J
Q --> C
I --> A
t --> s
R --> OHMA
P --> W

Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Historia elektryczności

Elektryczność jest to ogół zjawisk wynikających z oddziaływań elektromagnetycznych pomiędzy cząstkami mikroświata.
Istnienie zjawisk elektrycznych znane już było w starożytności, odnosiło się jednak wyłącznie do zdolności przy...