Interpretacja "Pieśni o spustoszeniu Podola" Kochanowskiego.

?Pieśń o spustoszeniu Podola? mówi o szczególnie dotkliwym dla Polaków najeździe tatarskim, który miał miejsce w 1575r.
Podmiot liryczny ukazuje się nam w trzech różnych odsłonach, mówiąc w III os.,I os.l.mn. i na końcu w I os.l.poj. wyrażając swoją opinię na temat zaistniałej sytuacji. Adresatem w utworze są Polacy.
Na początku podmiot liryczny przedstawia nam dokładny obraz Podola po najeździe tatarskim. Mówi jak ogromnym wstydem powinna być dla Polaków ta sromotna klęska.
Porównuje Tatarów do psów, które porwały ?piękne łanie?, czyli kobiety oraz dzieci, wyrażając swą pewność, że już nie powrócą na polskie ziemie. Uświadamia czytelnikom, że ich żony sprzedane zostały do tureckiej niewoli by służyć jako nałożnice muzułmańskim psom, jak to negatywnie określił najeźdźców podmiot liryczny. Przypomina on również Polakom, że to tak zacofany i bezbożny naród pokonał ich, co powinno być jeszcze większym powodem do wstydu.
Podmiot liryczny zwraca uwagę na to, że Polska w tym okresie nie posiadała króla. Porównuje więc najeźdźców do wilków, które atakują bezbronne, pozostawione bez pasterza owce, symbolizujące naród polski. Pytaniem retorycznym zwraca się do Polaków z zapytaniem, z kim wygramy w walce, jeśli nie umiemy pokonać narodu wciąż żyjącego w namiotach. Niewiele brakowało, by odebrali Polsce suwerenność, co dawało im chlubę.
W kolejnej apostrofie do swego adresata podmiot liryczny nawołuje o męstwo i odwagę, niepoddawanie się w walce, aż do ostatniej chwili. Prosi również, by Polacy zaczęli zastanawiać się nad odwetem, którym odkupić można klęskę. Słowa swe kieruje również do szlachty i stosując ironię drwi z ich stawiania prywaty ponad dobro kraju. Podmiot liryczny proponuje zreformowanie armii poprzez żołd.
Na zakończenie podmiot liryczny neguje powiedzenie ?Polak mądry po szkodzie?, bowiem twierdzi, że Polak ?(?) i przed szkodą, i po szkodzie głupi?.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Interpretacja "Pieśni o spustoszeniu Podola" Kochanowskiego.

?Pieśń o spustoszeniu Podola? mówi o szczególnie dotkliwym dla Polaków najeździe tatarskim, który miał miejsce w 1575r.
Podmiot liryczny ukazuje się nam w trzech różnych odsłonach, mówiąc w III os.,I os.l.mn. i na końcu w I os.l....