Pozytywne i negatywne skutki rewolucji przemysłowej - w punktach

Skutki pozytywne:
- podniesienie poziomu życia,
- rozwój oświaty,
- rozwój nauki i techniki,
- mechanizacja pozwoliła wyeliminować ciężką pracę ludzką,
- rozwój transportu,
- aglomeracje miejskie skupiające rzesze ludzi pracy,
- zastosowanie maszyn parowych w fabrykach,
postęp wiedzy medycznej,

Skutki negatywne:
- tworzyły się nowoczesne państwa, które dążyły do dominacji gospodarczej i politycznej,
- do pozyskania tanich surowców i opanowania rynków zbytu,
- cierpiały na tym słabo rozwinięte państwa (hamowało to ich rozwój),
- rabunkowa gospodarka,
- zanieczyszczenia środowiska,
- wzrost liczby ludności,

Dodaj swoją odpowiedź