Frazeologizmy biblijne

Arka Noego - symbol przymierza
Wieża Babel - zamęt, bałagan
Krzak Gorejący - cud
Manna z nieba - nieoczekiwany dar, zysk, niespodziewane dochody, ratunek w trudnej sytuacji
Miska soczewicy - coś bezwartościowego

Pocałunek Judasza - pocałunek zdrady
Judaszowe srebrniki - zapłata otrzymana za zdradę, haniebnie zarobione pieniądze
Zakazany owoc - rzecz niedozwolona i dlatego pociągająca, niepożądane
Plagi egipskie - dotkliwe, nieznośne wydarzenia
Jabłko Adama - chrząstka u mężczyzn

Kainowe znamię - piętno zbrodniarza, bratobójcy
Żona Lota - symbol ciekawości kobiecej
Zmienić się w słup soli - skamienieć z wrażenia
Sodoma i Gomora - miejsce w którym odbywają się rzeczy niemoralne, występne
Salomonowa mądrość - sprawiedliwy wyrok

Wdowi grosz - ofiara lub dar okupiona wieloma wyrzeczeniami
Syn marnotrawny - człowiek, który zawinił i opamiętał się
Trąba jerychońska - krzykacz
Łono Abrahama - odpoczynek po śmierci
Alfa i Omega - człowiek który wszystko wie

Mury Jerycha - trudne przeszkody
Ciemności egipskie - nieprzeniknione ciemności
Przenieść się na łono Abrahama - umrzeć
Umyć od czegoś ręce - nie brać za coś odpowiedzialności

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Frazeologizmy: związane z Biblią i mitami

Frazeologizmy „biblijne”:

1. Egipskie ciemności – ciemność nieprzenikniona. Według Starego Testamentu, Izraelici byli niewolnikami faraona. Bóg, widząc, że faraon zmusza ich do ciężkiej pracy, wysłał Mojżesza, by ten popro...

Język polski

Podaj zwroty i frazeologizmy mające pochodzenie biblijne np syn marnotrawny

Podaj zwroty i frazeologizmy mające pochodzenie biblijne np syn marnotrawny...

Język polski

Mitologiczne i biblijne frazeologizmy.  Proszę o poprawną odpowiedź :)  

Mitologiczne i biblijne frazeologizmy.  Proszę o poprawną odpowiedź :)  ...

Język polski

Biblia

CZAS POWSTANIA
Stary Testament: XIX - I w. p.n.e.
Nowy Testament: 51 - 96 r. n.e.

JĘZYKI
Stary Testament po hebrajsku, a niektóre fragmenty po aramejsku i grecku.
Nowy Testament po grecku (tylko Ewangelia św. Mateusz...

Język polski

Ustosunkuj się do stwierdzenia: „Współczesny człowiek powinien znać Biblię nie tylko ze względów religijnych”

Jako słowo wstępu chciałbym stwierdzić iż zgadzam się z powyższym stwierdzeniem w zupełności. Istnieje wiele książek zawierających różnorakie walory estetyczne lub prawdy i morale o egzystencji człowieka, lecz żadna pozycja literacka...