Teatr Elżbietański

Cechy teatru elżbietańskiego.


Teatr elżbietański (od nazwy okresu za panowania Elżbiety I).
Sprzeciwiał się klasycznym regułom: łamał zasadę trzech jedności: czasu, miejsca i akcji, dopuszczał umowność inscenizacyjną i nie stosował się do wymagań tzw. "decorum", czyli stosowność, wprowadzając do tragedii (gatunek wysoki) także osoby niskie i styl często graniczący z komicznym lub farsownym. Pomieszane były kategorie estetyczne, np. tragizm z liryzmem. Bohaterów cechowała zmienność, łatwość popadania w skrajne emocjonalne stany. Przedstawienia odbywały się w pałacach wielkich panów , dostępne dla niewielkiego grona publiczności. W pałacach przedstawienia odbywały się w dużej odpowiednio przygotowanej komnacie, natomiast przedstawienia z biletami odbywały się pod gołym niebem na dziedzińcach oberż, zazwyczaj w porze popołudniowej. Wznoszono specjalne drewniane budynki teatralne, które nie miały dachu i przypominały dziedziniec domu zajezdnego. Scena była platformą wychodzącą na przód pomiędzy widzów. Nie było dekoracji lub były bardzo skromne np. drzewo wyobrażało las. Brakowało w teatrze elżbietańskim efektów świetlnych, toteż aktorzy musieli informować widzów o jakiej porze rozgrywa się dana scena. Role kobiece grali mężczyźni.

Teatr elżbietański składał się z:
- sceny tylnej
- sceny górnej
- sceny przedniej
- przybudówki z wnęką zasłoniętą kotarą
- drzwi, którymi wchodzili aktorzy
- ganeczki na górze.

Cechy dramatu szekspirowskiego.
Szekspir wprowadził innowacje, odstępujące od zasad tragedii klasycznej. Są to:
- złamanie klasycznej reguły trzech jedności, akcja rozgrywa się w kilku miejscach, jest wielowątkowa, udział istot fantastycznych
- odstąpienie od zasady, wg której na scenie mogło znajdować się najwyżej trzech aktorów, zwiększa ilość osób na scenie, są sceny batalistyczne
- rezygnacja z zasady "decorum", wprowadzenie humoru
- zmienność charakteru postaci

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Teatr Elżbietański - cechy

Teatr Elżbietański

Druga połowa wieku XVI to rozkwit życia teatralnego w Anglii. Powstało wówczas wiele zespołów dworskich jak i wędrownych trup teatralnych, zaś pierwszym gmachem, przeznaczonym wyłącznie do wystawiania sztuk b...

Język polski

Wyjaśnij hasło Teatr Elżbietański

Wyjaśnij hasło Teatr Elżbietański...

Język polski

Wyjaśnij pojęcie teatr elżbietański. Proszę tylko o najważniejsze informacje!!! Dam naj proszę...

Wyjaśnij pojęcie teatr elżbietański. Proszę tylko o najważniejsze informacje!!! Dam naj proszę......

Wiedza o kulturze

Zagadnienia do klasówki z działu Teatr

GRA KONWENCJAMI: odwoływanie się w jednym utworze do kilku róznych konwencji, zdarzenie konwencji o krańcowo odmiennym charakterze, parodiowanie ich, a nawet próby destrukcji czy negacji, czyli tworzenia poza konwencjami.

INSCENIZACJA...

Język polski

Teatr elżbietański w Anglii.

Królowa Elżbieta ( lata panowania: 1553 - 1608 ) choć oficjalnie nigdy nie była mecenasem sztuki, potrafiła stworzyć specyficzne środowisko artystyczne, dawała licznym artystom pole do działania. Za jej czasów nastąpił rozwój teatru, sz...