Teatr Elżbietański

Cechy teatru elżbietańskiego.


Teatr elżbietański (od nazwy okresu za panowania Elżbiety I).
Sprzeciwiał się klasycznym regułom: łamał zasadę trzech jedności: czasu, miejsca i akcji, dopuszczał umowność inscenizacyjną i nie stosował się do wymagań tzw. "decorum", czyli stosowność, wprowadzając do tragedii (gatunek wysoki) także osoby niskie i styl często graniczący z komicznym lub farsownym. Pomieszane były kategorie estetyczne, np. tragizm z liryzmem. Bohaterów cechowała zmienność, łatwość popadania w skrajne emocjonalne stany. Przedstawienia odbywały się w pałacach wielkich panów , dostępne dla niewielkiego grona publiczności. W pałacach przedstawienia odbywały się w dużej odpowiednio przygotowanej komnacie, natomiast przedstawienia z biletami odbywały się pod gołym niebem na dziedzińcach oberż, zazwyczaj w porze popołudniowej. Wznoszono specjalne drewniane budynki teatralne, które nie miały dachu i przypominały dziedziniec domu zajezdnego. Scena była platformą wychodzącą na przód pomiędzy widzów. Nie było dekoracji lub były bardzo skromne np. drzewo wyobrażało las. Brakowało w teatrze elżbietańskim efektów świetlnych, toteż aktorzy musieli informować widzów o jakiej porze rozgrywa się dana scena. Role kobiece grali mężczyźni.

Teatr elżbietański składał się z:
- sceny tylnej
- sceny górnej
- sceny przedniej
- przybudówki z wnęką zasłoniętą kotarą
- drzwi, którymi wchodzili aktorzy
- ganeczki na górze.

Cechy dramatu szekspirowskiego.
Szekspir wprowadził innowacje, odstępujące od zasad tragedii klasycznej. Są to:
- złamanie klasycznej reguły trzech jedności, akcja rozgrywa się w kilku miejscach, jest wielowątkowa, udział istot fantastycznych
- odstąpienie od zasady, wg której na scenie mogło znajdować się najwyżej trzech aktorów, zwiększa ilość osób na scenie, są sceny batalistyczne
- rezygnacja z zasady "decorum", wprowadzenie humoru
- zmienność charakteru postaci

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Czy teatr elżbietański to to samo, co teatr szekspirowski? Mam zrobić prezentację na temat teatru szekspirowskiego, ale czy mogę opisać teatr elżbietański? Te dwie nazwy używa się wymiennie? Czy to jest coś innego?

Czy teatr elżbietański to to samo, co teatr szekspirowski? Mam zrobić prezentację na temat teatru szekspirowskiego, ale czy mogę opisać teatr elżbietański? Te dwie nazwy używa się wymiennie? Czy to jest coś innego?...

Język polski

jak poprawnie napisać Teatr Elżbietański czy Teatr elżbietański ?

jak poprawnie napisać Teatr Elżbietański czy Teatr elżbietański ?...

Język polski

Teatr elżbietański . Potrzebuję krótkiej notatki o tym dlaczego teatr elżbietański jest powiązany z Szekspierem ; D

Teatr elżbietański . Potrzebuję krótkiej notatki o tym dlaczego teatr elżbietański jest powiązany z Szekspierem ; D...

Język polski

Teatr antyczny a teatr elżbietański. Porównaj. Dobrze by byl

Teatr antyczny a teatr elżbietański. Porównaj. Dobrze by byl...

Język polski

Cechy teatrów: teatr grecki i teatr Elżbietański. Porównania! Proszę o szybką odpowiedź !

Cechy teatrów: teatr grecki i teatr Elżbietański. Porównania! Proszę o szybką odpowiedź !...