"Dobrze widzi się sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu."


Moim zdaniem, ta piękna myśl powinna być życiowym mottem każdego człowieka. "Dobrze widzi się sercem" - ta część cytatu budzi w nas wrażliwość. Tylko człowiek posiadający tą cechę charakteru potrafi ocenić drugą osobę. W dzisiejszych czasach nie każdy kieruje się wrażliwością. Obecnie większość z nas ludzi ocenia po wyglądzie, zachowaniu i majątku. To jednak
nie jest najważniejsze w życiu. Przechodzimy obok ludzi brzydkich, kalekich, ubogich nie myśląc o tym, iż pod tym wszystkim kryje się wspaniały i wrażliwy człowiek. Nasze wartości życiowe zmieniły się. Tylko ktoś, kto "dobrze widzi sercem" potrafi w pełni docenić drugą osobę. To, że człowiek jest gorzej ubrany lub niepełnosprawny fizycznie, nie znaczy, że jest od nas gorszy. Pełną wartość człowieka można poznać po dłuższej znajomości...Znając kogoś dłużej, możemy dostrzec w nim, te wartości, które nie są widoczne dla oczu. Poznać człowieka, tz. zobaczyć sercem wnętrze człowieka. To "coś" można jedynie poczuć w bliższym kontakcie z nim.
Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach ludzie coraz częściej patrzą na wygląd i stan majątku
innego człowieka. Opierają swoje przyjaźnie i znajomości na rzeczach mało istotnych. Nasze "patrzenie
sercem" na drugiego człowieka przysłonięte zostało dobrami cywilizacji. W natłoku codziennych spraw i bieganinie, nie potrafimy dostrzec obok ludzi, którzy pod "zasłoną" uśmiechniętej twarzy kryją swoje prawdziwe troski.
Moja rada na szczęśliwe życie i prawdziwą przyjaźń jest prosta - "otwórzmy swoje serca dla innych i spostrzegajmy innych sercem, a nie oczyma"

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Uzasadnij trafność spostrzeżenia lisa z "Małego Księcia", że: "Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu."

Celem tej pracy jest udowodnić trafność spostrzeżenia lisa z "Małego Księcia", że: "Dobrze widzi się "tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu." Może warto zastanowić się, dlaczego autor "Małego Księcia"- Antoine de Saint-...

Język polski

Na pożegnanie Lis przekazał Małemu Księciu sekret: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.” – Jak to rozumiesz? Czy zgadzasz się z tym sądem? (rozprawka)

Jesteśmy społeczeństwem, które nie do końca wie co oznaczają te słowa, dlatego zacznę od wyjaśnienia tego zwrotu. „Patrzeć sercem” to być wrażliwą osobą, która nie potyka się na krzywdzie ludzkiej. Jest w stanie obdarzyć pomocą...

Język polski

Na pożegnanie Lis przekazał Małemu Księciu sekret: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.” – Jak to rozumiesz? Czy zgadzasz się z tym sądem? (rozprawka)

Jesteśmy społeczeństwem, które nie do końca wie co oznaczają te słowa, dlatego zacznę od wyjaśnienia tego zwrotu. „Patrzeć sercem” to być wrażliwą osobą, która nie potyka się na krzywdzie ludzkiej. Jest w stanie obdarzyć pomocą...

Język polski

"Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu" - słowa z "Małego Księcia" uczyń tematem swoich rozważań o życiu, świecie, i ludziach.

„Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”-słowa z „Małego Księcia”uczyń tematem swoich rozważań o życiu, świecie i ludziach.

Mały Książę autorstwa Antoine de Saint-Exupéry to moim zdani...

Język polski

Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.

W ninejszej rozprawce chcę udowodnić tezę, że"Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu". Pokażę, że nie wolno oceniać nikogo po wyglądzie i zachowaniu, bo pozory mylą, ale trzeba oceniać po tym co człowiek...