"Elegia o chłopcu polskim"- interpretacja

Wiersz „Elegia o chłopcu polskim” jest utrzymany w nastroju smutku i melancholii. Adresatem wiersza jest poległy syn, do którego zwraca się zrozpaczona matka, ubolewając nad jego losem. Młody człowiek został brutalnie pozbawiony pięknych słów i marzeń, musiał stać się uczestnikiem tragicznych wojennych wydarzeń.
Utwór jest nasycony artystycznymi środkami wyrazu. Apostrofa „syneczku” nadaje mu osobisty charakter a fakt, że wypowiada te słowa matka do swojego dziecka dodaje tragizmu sytuacji. Pierwszy wers zwrotki mówi o rzeczywistości, z której bohater został brutalnie wyrwany. Porównanie „sny co jak motyl drżą” symbolizują życie pełne wzruszeń, kolorów, delikatności, piękna, radości i wszystkich przeżyć, które łączą się z młodością i odkrywaniem świata. Od tego bohater został „oddzielony”. Zamiast wesołych i roześmianych, ma smutne oczy „haftowane rudą krwią”. Te epitety „obok żółtych ściegów i płynącego morza” wyostrzają obraz i pobudzają wyobraźnię odbiorcy. Metafory zaczynają się słowami „malowali, haftowali, wyszywali”. Są to czynności symbolizujące sztukę, twórczość, proces powstawania czegoś nowego, pięknego, kolorowego. Użycie tych wyrazów w przedstawionych metaforach „haftowali ci, syneczku, smutne oczy ruda krwią”, czy „wyszywali wisielcami drzew płynące morze” jest wstrząsające i powoduje uczucie głębokiego żalu oraz niesprawiedliwości i ubolewanie na zbyt wcześnie zakończonym życiem.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza K. K. Baczyńskiego pt. "Elegia o ... [chłopcu polskim]".

3.Dokonaj analizy i interpretacji wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Pt. "Elegia o ... [ chłopcu polskim]"

Baczyński Krzysztof Kamil, pseudonim Jan Bugaj (1921-1944), poeta, prozaik. Urodził się w Warszawie. Był synem kr...

Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. "Elegia o ... [chłopcu polskim]".

Krzysztof Kamil Baczyński jest przedstawicielem szczególnego pokolenia- generacji Kolumbów- urodzonych w 1920 roku młodych ludzi, zmuszonych do "wyjścia z bronią w ciemną noc", by walczyć o przegraną sprawę. Przeżycia i doświad...

Język polski

Analiza i interpretacja wiersza - co i jak

Analiza i interpretacja wiersza
Analiza i interpretacja wiersza jest jednym z najtrudniejszych zadań maturalnych. Wymaga umiejętności napisania eseju interpretacyjnego, znajomości teorii liryki. Podjęcie się tego zadania wymaga wyobraźni,...

Język polski

Krzysztof Kamil Baczyński - życie i twórczość oraz analiza wybranych utworów poetyckich.

BIBLIOGRAFIA

1. „BIBLIOTEKA NARODOWA KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI WYBÓR POEZJI” KRAKÓW 1989
2. „SŁOWNIK PISARZY I LEKTUR DLA SZKÓL PODSTAWOWYCH” T.JANUSZEWSKI WARSZAWA
3. „AGONIA I NADZIEJA LITERATURA POLSKA OD 1939 TOM ...

Język polski

Środki stylistyczne-z podręcznika

Środki stylistyczne
Rodzaje środków stylistycznych
Każdy wiersz może obfitować w rozmaite środki stylistyczne (zob. wiersze poetów baroku), może być ich również prawie całkowicie pozbawiony. Czasem już pobieżna analiza tekstu ...