Zastosowanie i znaczenie tlenu

Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem chemiczny w skorupie ziemskiej (około 50% objętościowych), jest składnikiem skał, rud metali ,piasku i wody. W stanie wolnym występuje w powietrzu (stanowi około 21% objętościowych). Jest pierwiastkiem chemicznym niezbędnym do oddychania,podtrzymywania procesów spalania,wietrzenia skał,butwienia szczątków organizmów. Tlen wraz z parą wodną z powietrza powodują też korozję metali np .rdzewienie żelaza.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Na DZISIAJ @!!!! POMOCY Opisz zastosowanie i znaczenie tlenu w życiu człowieka

Na DZISIAJ @!!!! POMOCY Opisz zastosowanie i znaczenie tlenu w życiu człowieka...

Chemia

Zastosowanie i znaczenie cukrów

Z cukrami spotykamy się ciągle w życiu codziennym, są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie i odgrywają bardzo dużą rolę w procesach życiowych organizmów żywych. Cukry powstają w przyrodzie w zielonych częściach roślin z dwutlenku wę...

Biologia

Znaczenie tlenu w przyrodzie i w gospodarce człowieka

- Tlen jest niezbędny organizmom tlenowym do przeprowadzania fosforylacji oksydacyjnej będącej najwazniejszym etapem oddychania.
- Organizm przeciętnego dorosłego człowieka zużywa około 0,3 g tlenu. Niedobór tlenu staje się niebezpiecz...

Chemia

Zastosowanie tlenu

Tlen - pierwiastek chemiczny, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym. Jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi - zawartość tlenu w jej skorupie wynosi 45%. Stanowi też 20,95% objętości atmosfery ziemskiej.
Tlen j...

Biologia

Znaczenie glonów w gospodarce i życiu człowieka

Znaczenie glonów w gospodarce i życiu człowieka:
- są wykorzystywane jako pokarm w gospodarce rybnej,
- biorą udział w biologicznym oczyszczaniu wód,
- wydzielają tlen podczas fotosyntezy,
- zwiększają aerację, czyli napow...