Krótkie formy wypowiedzi

OGŁOSZENIE
Podobnie jak w zaproszeniu musisz podać nadawcę (organizatora), czas i miejsce wydarzenia; okazję (czasem przyczynę) wydarzenia. O ile zaproszenie adresowane jest do konkretnej osoby (instytucji), o tyle ogłoszenie najczęściej skierowane jest do wiadomości publicznej. Pamiętaj o konkretach: jeżeli jest to ogłoszenie o wykładzie - podaj tytuł; jeżeli o wycieczce - podaj trasę wycieczki lub nazwę miejscowości docelowej.
ZAPROSZENIE
Zaproszenie musi zawierać następujące elementy:
• adresat
• nadawca (organizator)
• okazja
• dokładny czas (dzień, miesiąc, rok, godzina)
• określone dokładnie miejsce wydarzenia
• formułę grzecznościową
a) nieoficjalne
b) oficjalne
INSTRUKCJA
Instrukcja to krótkie i zwięzłe wskazówki dotyczące:
 używania jakiegoś przedmiotu;
 to również instrukcja (zasady) gry;
 sposób zażywania lekarstwa
 lub sposób postępowania w określonym przypadku (np. postępowanie na wypadek wybuchu pożaru).
 Najbardziej znaną odmianą instrukcji są przepisy kulinarne.
W instrukcji obowiązuje maksymalna zwięzłość i precyzja języka. Używa się bezokoliczników lub czasowników w trybie rozkazującym.
Zapamiętaj!
W PRZEPISIE najpierw wymieniasz potrzebne składniki, a potem podajesz sposób wykonania.
Notatka
To inaczej skrócenie jakiejś dłuższej wypowiedzi.
Jak więc powinna wyglądać taka notatka?
* ma zawierać tylko najpotrzebniejsze rzeczy - zrezygnuj więc z podawania szczegółów;
* dostosuj formę notatki do tematu - inaczej będzie wyglądała notatka do enyklopedii, a inaczej notatka z informacją, co masz kupić w sklepie.
DEDYKACJA
To bardzo krótka forma wypowiedzi - wpis w książce, którą dajemy komuś w prezencie, na fotografii, w pamiętniku. Ostatnio upowszechniła się nowa forma dedykacji: niektóre stacje radiowe nadają programy, do których można zadzwonić i zadedykować komuś piosenkę. Dedykacja jest formą bardzo indywidualną i ma właściwie jeden cel: sprawienie przyjemności adresatowi. Adresat jest w tym przypadku niezwykle ważny. Musi być wpisany! Musisz też podpisać „nadawcę”. Koniecznie zaznacz okazję (intencję), z jakiej wpisujesz dedykację. Pod dedykacją wpisuje się nazwę miejscowości i datę.
LIST
a) prywatny
List ma określonego adresata. O tym należy pamiętać przy pisaniu. List - jako wypracowanie egzaminacyjne -ma też narzucony temat i jak każde wypracowanie musi być zgodny z tematem.
Celem listu prywatnego jest najczęściej podzielenie się wiadomościami, ze szczególnym uwzględnieniem przeżyć i refleksji, jakie towarzyszyły wydarzeniom.
Przy pisaniu musisz koniecznie pamiętać o stronie formalnej listu: podaniu daty i miejscowości, nagłówku, formach grzecznościowych, podpisie; pisowni zaimków wielkimi literami (Ty, Tobie, Twoich, Ciebie, Cię, itd.)

b) list motywacyjny
Cel pisania listu motywacyjnego: przekonanie adresata, (dyrektora szkoły, pracodawcy), że nadajesz się do podjęcia nauki w tej szkole (pracy w firmie), ponieważ masz odpowiednią wiedzę, umiejętności, zdolności i chęci. Wiesz też przynajmniej co nieco o szkole (firmie), a twój wybór jest przemyślany, nie przypadkowy.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Pmocy!!!!!!!!!!!!! Krótkie formy wypowiedzi oprócz chrakterystyki, opisu, streszczenia, pamiętnika, reportażu, spraozdania i listu oraz dłuższe formy wypowiedzi oprócz powieści i dramatu

Pmocy!!!!!!!!!!!!! Krótkie formy wypowiedzi oprócz chrakterystyki, opisu, streszczenia, pamiętnika, reportażu, spraozdania i listu oraz dłuższe formy wypowiedzi oprócz powieści i dramatu...

Język polski

Potrzebuje krótkie formy wypowiedzi najlepiej jak najwięcej minimum 5 oprócz ogłoszenia , pamiętnika , reklamy Pilne

Potrzebuje krótkie formy wypowiedzi najlepiej jak najwięcej minimum 5 oprócz ogłoszenia , pamiętnika , reklamy Pilne...

Język polski

krótkie formy wypowiedzi pisemne potrzebne na wczoraj 

krótkie formy wypowiedzi pisemne potrzebne na wczoraj ...

Język polski

jakie są krótkie formy wypowiedzi pisemnej i co to jest

jakie są krótkie formy wypowiedzi pisemnej i co to jest...

Język polski

napisz krótkie formy wypowiedzi ogłoszenie i zaproszenie szybko!!! prynajmniej po 5 zdan do kazdego  

napisz krótkie formy wypowiedzi ogłoszenie i zaproszenie szybko!!! prynajmniej po 5 zdan do kazdego  ...

Język polski

Jakie są krótkie formy wypowiedzi pisemnej.      Dzięki

Jakie są krótkie formy wypowiedzi pisemnej.      Dzięki...