Krótkie formy wypowiedzi

OGŁOSZENIE
Podobnie jak w zaproszeniu musisz podać nadawcę (organizatora), czas i miejsce wydarzenia; okazję (czasem przyczynę) wydarzenia. O ile zaproszenie adresowane jest do konkretnej osoby (instytucji), o tyle ogłoszenie najczęściej skierowane jest do wiadomości publicznej. Pamiętaj o konkretach: jeżeli jest to ogłoszenie o wykładzie - podaj tytuł; jeżeli o wycieczce - podaj trasę wycieczki lub nazwę miejscowości docelowej.
ZAPROSZENIE
Zaproszenie musi zawierać następujące elementy:
• adresat
• nadawca (organizator)
• okazja
• dokładny czas (dzień, miesiąc, rok, godzina)
• określone dokładnie miejsce wydarzenia
• formułę grzecznościową
a) nieoficjalne
b) oficjalne
INSTRUKCJA
Instrukcja to krótkie i zwięzłe wskazówki dotyczące:
 używania jakiegoś przedmiotu;
 to również instrukcja (zasady) gry;
 sposób zażywania lekarstwa
 lub sposób postępowania w określonym przypadku (np. postępowanie na wypadek wybuchu pożaru).
 Najbardziej znaną odmianą instrukcji są przepisy kulinarne.
W instrukcji obowiązuje maksymalna zwięzłość i precyzja języka. Używa się bezokoliczników lub czasowników w trybie rozkazującym.
Zapamiętaj!
W PRZEPISIE najpierw wymieniasz potrzebne składniki, a potem podajesz sposób wykonania.
Notatka
To inaczej skrócenie jakiejś dłuższej wypowiedzi.
Jak więc powinna wyglądać taka notatka?
* ma zawierać tylko najpotrzebniejsze rzeczy - zrezygnuj więc z podawania szczegółów;
* dostosuj formę notatki do tematu - inaczej będzie wyglądała notatka do enyklopedii, a inaczej notatka z informacją, co masz kupić w sklepie.
DEDYKACJA
To bardzo krótka forma wypowiedzi - wpis w książce, którą dajemy komuś w prezencie, na fotografii, w pamiętniku. Ostatnio upowszechniła się nowa forma dedykacji: niektóre stacje radiowe nadają programy, do których można zadzwonić i zadedykować komuś piosenkę. Dedykacja jest formą bardzo indywidualną i ma właściwie jeden cel: sprawienie przyjemności adresatowi. Adresat jest w tym przypadku niezwykle ważny. Musi być wpisany! Musisz też podpisać „nadawcę”. Koniecznie zaznacz okazję (intencję), z jakiej wpisujesz dedykację. Pod dedykacją wpisuje się nazwę miejscowości i datę.
LIST
a) prywatny
List ma określonego adresata. O tym należy pamiętać przy pisaniu. List - jako wypracowanie egzaminacyjne -ma też narzucony temat i jak każde wypracowanie musi być zgodny z tematem.
Celem listu prywatnego jest najczęściej podzielenie się wiadomościami, ze szczególnym uwzględnieniem przeżyć i refleksji, jakie towarzyszyły wydarzeniom.
Przy pisaniu musisz koniecznie pamiętać o stronie formalnej listu: podaniu daty i miejscowości, nagłówku, formach grzecznościowych, podpisie; pisowni zaimków wielkimi literami (Ty, Tobie, Twoich, Ciebie, Cię, itd.)

b) list motywacyjny
Cel pisania listu motywacyjnego: przekonanie adresata, (dyrektora szkoły, pracodawcy), że nadajesz się do podjęcia nauki w tej szkole (pracy w firmie), ponieważ masz odpowiednią wiedzę, umiejętności, zdolności i chęci. Wiesz też przynajmniej co nieco o szkole (firmie), a twój wybór jest przemyślany, nie przypadkowy.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Krótkie formy wypowiedzi

OGŁOSZENIE
Podobnie jak w zaproszeniu musisz podać nadawcę (organizatora), czas i miejsce wydarzenia; okazję (czasem przyczynę) wydarzenia. O ile zaproszenie adresowane jest do konkretnej osoby (instytucji), o tyle ogłoszenie najczęściej...

Dziennikarstwo

Autoryzacja wypowiedzi w polskich mediach

Art. 14 ust. 2 Prawa Prasowego (ust. z dn. 26 stycznia 1984 r.)
Dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana.


Autoryzacja jes...

Język polski

Krótkie formy wypowiedzi

1. Byłeś uczestnikiem Forum Edukacyjnego. Zredaguj INFORMACJĘ do kroniki szkolnej o tym wydarzeniu i podziękuj organizatorom.

Zgodnie z tradycją, 30 marca 2004 roku o godzinie 11.00 odbyło się w Zespole Szkół nr 4 Powiatowe Forum E...

Język polski

Rodzaje wypowiedzi

1. STRESZCZENIE
Krótkie przedstawienie głównych wydarzeń lub najistotniejszych myśli utworu.
Podstawowe cechy streszczeń to:
a) zwięzłość
b) odrzucenie informacji nieistotnych
c) obiektywizm (brak własnych uwag ...

Język polski

Dzieło literackie i różne formy jego adaptacji na przykładzie ,,Zemsty,, Aleksandra Fredry

Genezy „Zemsty” należy doszukiwać się w wydarzeniach związanych z życiem autora. Po latach starań Aleksander Fredro poślubił Zofię Skarbkową a ta wniosła mu w posagu połowę zamku w Odrzykoniu pod Krosnem. W starych dokumentach pisar...

Dziennikarstwo

Gatunki dziennikarskie

Gatunki dziennikarskie:
1. GD to zindywidualizowane podstawowe struktury
2. pełniące im tylko właściwe zadanie w procesach komunikowania masowego
3. struktury te składają się z elementów tworzywa, formy, treści…
4. Występ...