Stany skupienia wody

Woda występuje najczęściej w postaci cieczy, jednak może być ona również ciałem stałym (lód lub śnieg), a także gazem (para wodna). Prawie wszystkie substancje mogą przechodzić z jednego stanu skupienia w inny.

Rozróżnia się następujące przejścia fazowe wody :
- ze stanu stałego w ciekły - topnienie
- ze stanu ciekłego w stały - krzepnięcie
- ze stanu ciekłego w gazowy - parowanie
- ze stanu gazowego w ciekły - skraplanie
- ze stanu stałego w gazowy - sublimacja
- ze stanu gazowego w stały - resublimacja

Stan stały - lód lub śnieg.


Lód lub śnieg występują poniżej 0 o C tzw. temp. topnienia. W przyrodzie występują w zimie lub cały czas na obu biegunach. Mają właściwości jak każde ciało stałe tzn. mają określony kształt, trudno zmienić ich objętość. Lód pow- staje ze schłodzonej wody czyli przez krzepnięcie lub przez resublimację. Lód tak samo jak woda i para wodna nie ma koloru, w dotyku jest zimny i jest ciałem kruchym np. kiedy uderzymy kawałek lodu młotkiem rozkruszy się na wiele drobnych kawałków. Zjawisko zmiany obj. podczas przechodzenia z fazy ciekłej do fazy stałej wody (lód) pełni bardzo istotną rolę w przyrodzie. W szczególności dotlenienie gleby poprzez rozsadzanie zmarzniętych brył ziemi oraz zjawisko pękania skał. Śnieg podobnie jak lód powstaje ze schłodzonej wody lub pary wodnej. Ma kolor biały co można zauważyć podczas zimy. Na śniegu można wykonywać wiele sportów jak narciarstwo lub snowboard.

Stan cieczy - woda.


Woda występuje pomiędzy temp. 0 o C i 100 o C. Jest ona najważniejszym składnikiem kuli ziemskiej. Bez niej nie mogły by rosnąć rośliny, żyć zwierzęta oraz ludzie. Woda jest wykorzystywana przez człowieka w wielu gałęziach przemysłu. Ma ona takie same właściwości jak inne ciecze. Nie ma określonego kształtu nie jest ściśliwa. Powstaje ona przez schłodzenie pary wodnej czyli skraplanie lub ogrzewanie lodu czyli topnienie. Woda występuje w postaciach jezior, rzek, oceanów itp. Woda jest rozpuszczalnikiem dla wielu ciał stałych np. dla cukru, soli, wapnia. Woda zajmuje więcej powierzchni na kuli ziemskiej niż kontynenty. Ludzie niestety nie potrafią docenić tej wspaniałej cieczy i wrzucają do wody chemikalia, odpady radioaktywne itp. Woda była przedmiotem wielu badań, które osiągnęły światową sławę.

Stan gazowy - para wodna.


Para występuje w każdej temperaturze. Im większa powierzchnia swobodna tym woda szybciej paruje. Para wodna tworzy się przez parowanie i powyżej 100o C czyli temp. wrzenia oraz przez sublimację czyli zamianę lodu w parę. Często para wodna mylona jest z mgłą, mgła to drobne kropelki wody, para wodna natomiast jest niewidoczna i tworzy się wszędzie. W krajach cieplejszych występuje więcej pary wodnej niż w krajach chłodniejszych dlatego Europejczykowi trudno jest się zaaklimatyzować w Afryce lub w Azji. Parę wodną wykorzystuje się w silnikach parowych, używana jest też saunach do gorących kąpieli parowych. Zjawisko parowania jest jednym z podstawowych czynników istnienia przyrody. Woda parując tworzy obłoki pary w formie chmur, które schłodzone opadają na ziemię pod postacią deszczu.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Wymień stany skupienia wody i podaj po jednym przykładzie ich występowania w przyrodzie. Stany skupienia wody proszę podawać tak: woda, lód i para wodna.

Wymień stany skupienia wody i podaj po jednym przykładzie ich występowania w przyrodzie. Stany skupienia wody proszę podawać tak: woda, lód i para wodna....

Chemia

Wymieniasz  stany skupienia  wody i nazywasz przemiany stanów skupienia wody

Wymieniasz  stany skupienia  wody i nazywasz przemiany stanów skupienia wody...

Chemia

Stany skupienia wody   1) Nazwa przemian stanów skupienia 2) wzór sumaryczny wody

Stany skupienia wody   1) Nazwa przemian stanów skupienia 2) wzór sumaryczny wody...

Biologia

nazwij trzy stany skupienia wody podaj przykłady postaciw tych stanach skupienia

nazwij trzy stany skupienia wody podaj przykłady postaciw tych stanach skupienia...

Przyroda

pomoże ktoś wymień cztery stany skupienia wody i wytłumacz 3 stany proszę szybko o odpowiedz daje 10pkt!

pomoże ktoś wymień cztery stany skupienia wody i wytłumacz 3 stany proszę szybko o odpowiedz daje 10pkt!...

Chemia

DAJE NAJ! Wymień stany skupienia wody oraz procesy (nazwy) które pozwalają na powstawanie tych stanów skupienia.

DAJE NAJ! Wymień stany skupienia wody oraz procesy (nazwy) które pozwalają na powstawanie tych stanów skupienia....