Różnice między mitozą a mejozą

Mitoza - podział jądra komórkowego, w wyniku którego powstają dwie komórki potomne o takiej samej liczbie chromosomów jak w jądrze komórki rodzicielskiej. Mitoza składa się z 4 faz: profazy, metafazy, anafazy i telofazy. W telofazie zachodzi zwykle cytokineza (podział cytoplazmy), dzięki której tworzą się dwie oddzielne komórki.

Mejoza - proces złożony z dwu kolejnych podziałów jader komórkowych, dzięki którym z komórki diploidalnej powstają cztery komórki haploidalne. w procesie mejozy u zwierząt powstają gamety a u roślin spory.

Mejoza występuje tylko u komórek rozrodczych, w przeciwieństwie do mitozy, która występuje w prawie każdej komórce ciała.

Mejoza ma charakter redukcyjny (zmniejsza materiał genetyczny o połowę) a mitoza ma charakter zachowawczy (liczba materiału genetycznego nie ulega zmianie)

Mejoza przechodzi 2 etapy podziału komórkowego. Mitoza tylko 1.

Liczba komórek po Mejozie: 4. Liczba komórek po mitozie: 2.

Zachodzenie procesu crosing - over w mejozie (powoduje zmienność genetyczna).

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Różnice między mitozą i mejozą

Różnice między mitozą i mejozą...

Biologia

Różnice między mitozą a mejozą

Mitoza - podział jądra komórkowego, w wyniku którego powstają dwie komórki potomne o takiej samej liczbie chromosomów jak w jądrze komórki rodzicielskiej. Mitoza składa się z 4 faz: profazy, metafazy, anafazy i telofazy. W telofazi...

Biologia

Pytania na egzamin ustny III semestr LO

1.CO TO JEST KOMÓRKA.
Komórka jest to najmniejsza budulcowa i funkcjonalna jednostka organizmów żywych. Jest ona zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie).