Plan wydarzeń "Pan Tadeusz"

Plan wydarzeń w księgach Pana Tadeusza


1. Powrót Pana Tadeusza do Soplicowa
2. Poznanie dziewczyny z ogrodu
3. Kolacja na zamku
a. Oczekiwanie na Telimenę
b. Spór Rejenta z Asesorem o harty

4. Zainteresowanie się zamkiem przez Hrabiego
5. Opowieści Gerwazego o zamku
6. Polowanie
a. Zaspanie Tadeusza
b. Gonitwa za zającami

7. Grzybobranie
a. Kpiny Hrabiego z Telimeny
b. Rozmowa Sędziego z Telimeną o Tadeuszu i jego przyszłości
c. Udanie się do świątyni dumania

8. Rozmowa w Karczmie
9. Przerwanie rozmów przez emisariusza ostrzegającego o niedźwiedziu
10. Polowanie na niedźwiedzia
a. Wyruszenie na łowy
b. Zabicie niedźwiedzia przez księdza Robaka i uratowanie życia Hrabiemu
c. Kłótnia o to kto go zabił

11. Wprawienie Zosi przez Telimenę
12. Poznanie się Tadeusza i Zosi.
13. Wielka pomyłka Tadeusza
14. Atak mrówek na Telimenę
15. Kolacja na zamku
a. Spożywanie posiłków
b. Wejście Gerwazego
c. Wielka kłótnia

16. Narada Gerwazego i Hrabiego
17. Wytoczenie procesu Sędziemu
18. Nieudana próba pogodzenia stron przez Robaka
19. Przyjazd i rozmowa Robaka z sędzią
20. Rozmowa Tadeusza z sędzią i prośba o pozwolenie na wyjazd
21. Kłótnia z zazdrosną Telimeną
22. Niespodziewany napad Hrabiego na Soplicowo
23. Zniszczenie dworu i pojmanie Sopliców
24. Przyłączenie się do plądrowania Rosjan
25. Przyjazd księdza Robaka
26. Wielkie pijaństwo
27. Bitwa Sopliców z Horeszkami
28. Spowiedź umierającego Jacka Soplicy przed Gerwazym
29. Przebaczenie i śmierć Jacka Soplicy
30. Wizyta generała Dąbrowskiego
31. Uczta na zamku połączona z uwłaszczeniem chłopów
32. Koncert Jankiela
33. Polonez

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" streszczenie księgi I.

Adam Mickiewicz

„Pan Tadeusz”

I. Streszczenie.
Księga pierwsza: „Gospodarstwo”
Na pagórku, wśród wzgórz stoi dwór szlachecki. Drewniany, ale na podmurówce. Właśnie przybywa do niego Tadeusz ze szkół w Wil...

Język polski

"Pan Tadeusz" - opracowanie.

Ważniejsze terminy

Pojęcie mesjanizm sięga do judaizmu i wzięło się od imienia Mesjasza, na którego przyjście oczekiwali Izraeli-ci. Mesjasz miał przynieść im wolność. Według historyka filozofii Stanisława Pieroga mesjanizm j...

Język polski

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" opracowanie

Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz)


Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwór ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwotnego zamiaru miała to być idylla w typie "Hermana i Doroty" Go...

Język polski

"Pan Tadeusz" opracowanie lektury

Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz)
Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwór ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwotnego zamiaru miała to być idylla w typie "Hermana i Doroty" Goethego, ...

Język polski

"Pan Tadeusz" - analiza.

Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz)

Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwór ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwotnego zamiaru miała to być idylla w typie "Hermana i Doroty&q...