Kalendarium rozbicia dzielnicowego

Kalendarium rozbicia dzielnicowego


1138 r. – śmierć Bolesława III Krzywoustego
1142 r. – wybuch walk między princepsem a juniorami.
1144 r. – Władysław pokonuje braci w bitwie nad Pilicą
1146 r. – Władysław oślepia i skazuje na wygnanie Piotra
1146 r. – princepsem zostaje Bolesław IV
1147 r. - Bolesław zawiera sojusz z Sasami
1149 r. - Bracia przeprowadzają wyprawę na Ruś.
1157 r. – wyprawa cesarza Fryderyka I Barbarossy przeciwko książętom
1163 r. – Bolesław zwraca Śląsk synom Władysława Wygnańca – Bolesławowi Wysokiemu i Mieszkowi Plątonogiemu.
1166 r. – katastrofalna wyprawa braci przeciwko Prusom. Poległ Henryk Sandomierski
1173 r. – umiera Bolesław, princepsem zostaje Mieszko III Stary.
1180 r. – zjazd możnych i synod kościelny w Łęczycy
1181 – 1186 r. – interwencje Kazimierza na Rusi.
1186 r. – Mazowsze przejmuje Kazimierz.
1191 r. – nieudany spisek Mieszka przeciw władzy Kazimierza.
1191 – 1194 – szereg wypraw Kazimierza przeciwko pogańskim Jaćwięgom.
1194 r. – Kazimierz II Sprawiedliwy umiera
1205 r. – Leszek Biały i Konrad Mazowiecki pokonują księcia halickiego Romana w bitwie pod Zawichostem.
1210 r. – synod kościelny w Borzykowej.- potwierdzenie przywilejów dla duchowieństwa.
1219 – 1224 r. – nieudane próby (wspólnie z Węgrami) podboju Rusi przez Leszka
1223 – 1224 r. – wyprawy Leszka przeciwko Prusom (nieudane).
1226 r. – Sprowadzenie Zakonu Krzyżackiego do Polski
1227 – 1233 r. – krwawe walki o panowanie nad Krakowem. W rywalizacji uczestniczyli: Henryk I Brodaty, Konrad Mazowiecki i Wladysław Laskonogi. Ostatecznie zwyciężył Henryk Brodaty , który opanował Śląsk, Małopolskę i część Wielkopolski (na lewym brzegu Warty) - obszar ten nazwano monarchią Henryków śląskich.
1238 r. – śmierć Henryka I Brodatego.
1241 r. – najazd mongolski na ziemie polskie
1241 – 1243 r. – w Krakowie panuje Konrad Mazowiecki.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Kalendarium Piastów i Andegawenów

PIASTOWIE


Kalendarium Mieszko I:


963 - Mieszko I ponosi klęskę w walce z Wieletami
965 - Władca Polski zawiera sojusz z czeskim księciem Bolesławem, umocniony małżeństwem z księżniczką Dobrawą
966 - Mies...