Bohater nocy listopadowej - Piotr Wysocki

Piotr Wysocki (1797-1875)

Bohater nocy listopadowej. Urodził się w Winiarach koło Warki, pierwsze nauki pobierał w domu. Po śmierci ojca ( miał w tedy 12 lat) zaopiekował się nim starszy brat i umieścił go w szkole pijarów w Warszawie. Po jej ukończeniu Wysocki wrócił do matki i pomagał jej w gospodarstwie.

W 1818 r. wystąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego i został kadetem pułku grenadierów gwardii. Po 6- letniej służbie dostał się do Szkoły Podchorąży. W 1824r był świadkiem publicznego wymierzenia kary członkiem Towarzystwa Patriotycznego i jego dwóm towarzyszą, co było dla niego wielkim wstrząsem. W Szkole Podchorążych był instruktorem musztry, był lubiany przez podwładnych i ceniony przez przełożonych. W 1828 r. Wysocki z kilkoma podchorążymi zawiązał spisek, którego na celu miał być szybki wybuch powstania. Datę wybuch wyznaczono na 29 listopad 1830 r,.Wysocki, z Zaliwskim opracowali plan działania w czasie wybuch powstania. Projekt zakładał uderzenie jednocześnie na Arsenał i oraz na Belweder. Wziął udział w wojnie polsko- rosyjskiej, walcząc m.in. pod Grochowem.

Został jako pierwszy w tej wojnie nagrodzony orderem Virtuti Militari (złotym krzyżem). Wysocki znalazł się wśród obrońców Woli. W ostatnim szturmie Rosjan pomagał gen. Sowińskiemu strzelać z działy. Został zraniony i nie mógł dalej walczyć. Wzięty do niewoli został rozpoznany. Jemu i innym uczestnikom powstania przytoczono proces. W dano najsurowszy wyrok- karę śmierci Jednak nie stanął on na szafocie. W 1834 r. car zamienił Wysockiemu karę śmierci na 20-letnie katorżnicze roboty. W powstaniu 1863 nie wziął udziału ze względu na wiek i pogarszający się stan zdrowia.

Zmarł w 1875r. Żył on 78 lat.

Dodaj swoją odpowiedź