John Dalton - biografia

John Dalton - chemik angielski, profesor przyrody i matematyki w Manchester. Dalton urodził się w 1766 r. Był synem ubogiego tkacza, dlatego już od trzynastego roku życia musiał sam zarabiać na utrzymanie i naukę. Z chwilą objęcia stanowiska nauczyciela w szkole średniej, rozpoczął doświadczenia i badania fizyczne oraz chemiczne.

Zastanawiając się, jak zbudowane są ciała, stwierdził, że wszystkie pierwiastki składają się z maleńkich, niepodzielnych już cegiełek- atomów. Atomy pierwiastków łącząc się ze sobą, tworzą cząsteczki związków. Jeśli cząsteczka wody zbudowana jest z dwu atomów wodoru i jednego atomu tlenu, staje się jasne, że gdy weźmiemy na przykład 5 atomów wodoru i tylko jeden atom tlenu, otrzymamy zawsze tylko jedną cząsteczkę wody i resztę w postaci 3 atomów wodoru. Wprowadzając pojęcie atomu, chemik ten w bardzo prosty sposób wyjaśnił wiele niezrozumiałych dotychczas praw. Dalton wiedział, że powietrze jest mieszaniną paru gazów o dosyć różnym ciężarze właściwym. Przypuszczał więc, że skład atmosfery ziemskiej powinien być różny na różnych wysokościach. Zgodnie z ówczesnymi poglądami fizyki zakładał, że w miarę oddalania się od powierzchni Ziemi w powietrzu powinna stopniowo wzrastać zawartość gazów o najmniejszym ciężarze właściwym, a więc po pierwsze wodoru.

Tymczasem liczne analizy próbek powietrza pobranych nad morzem, na szczytach wysokich gór, a nawet z balonu na wysokości przeszło 5 kilometrów, dawały wyniki identyczne. W ten sposób Dalton doszedł do wyjaśnienia zjawiska dyfuzji. Zajmował się również badaniami rozszerzalności cieplnej gazów, zależności pomiędzy ciepłem a energią i stałością składu związków chemicznych. Zmarł w 1844r.

Od nazwiska Daltona pochodzi nazwa pewnej dosyć częstej wady wzroku. Dalton, będąc profesorem wyższej uczelni, odwiedził raz swą matkę, przywożąc jej w prezencie materiał na suknię. Ku jego wielkiemu zdziwieniu matka i pozostali domownicy stwierdzili, że materiał jest czerwony, podczas gdy Dalton sądził, że jest koloru szarego. Od tej pory wadę wzroku, polegającą na nierozróżnianiu kolorów czerwonego oraz zielonego i przyjmowaniu ich za kolor szary, nazwano daltonizmem. Choroba ta u mężczyzn występuje w 4%, u kobiet w 0,4%.

Dodaj swoją odpowiedź